Vijftig procent van Nederlandse woningen niet energiezuinig

21 januari 2008

HOUTEN – Bijna vijftig procent van de 64.109 woningen die al van een energielabel voorzien zijn, valt in de 'allerslechtste' E, F of G-Categorie. Dit is gebleken uit cijfers die SenterNovem maandag heeft verstrekt.

29.942 Woningen hebben een E-, F- of G-label. En nog eens 14.500 woningen hebben een D-certificering. Waarbij alles hoger dan een D absoluut niet energiezuinig te noemen is. Uit de cijfers van SenterNovem is gebleken, dat er dit jaar al bijna 12.000 energielabels zijn uitgegeven. Per 1 januari 2008 is het energielabel verplicht gesteld voor mensen die hun huis willen verhuren of verkopen.

Het totaal aantal woningen dat nu voorzien is van een energielabel bestaat uit ruim 13.000 koopwoningen en bijna 51.000 huurwoningen. Huurwoningen zijn meestal bezit van woningcorporaties en deze corporaties lopen al voor in het voorzien van hun woningen van het verplichte energielabel. Eigenaren van woningen maken nu een inhaalslag om het label te verkrijgen.

Opvallend is dat woningen uit de bouwperiode 1960-1975 verreweg het vaakst in de slechtste energiecategorieën vallen, categorie F of G. Het A-label, waarmee de meest energiezuinigewoningen worden aangeduid, is er met name voor huizen uit de bouwjaren 1996-2005. In zijn totaliteit zijn er maar 1316 A-labels toegekend.

De Vereniging Eigen Huis geeft aan sinds de verplichte invoering dit jaar geen klachten gehad te hebben over de labels. Eerder zag de vereniging wel knelpunten in de certificering, omdat zij geen vertrouwen had in de adviseurs die de labels moeten uitgeven. Daarnaast miste ze een klachtenregeling en de mogelijkheid voor de consument om de adviseur te controleren.

Bron: ANP

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Vertragingsrente

Vertragingsrente kan in rekening worden gebracht door de bouwer als je bouwtermijnen te laat betaalt.