Verzekering bij krediet of hypotheek te duur

10 maart 2011

HOUTEN – Veel consumenten zouden nog steeds te veel provisie betalen voor verzekeringen die afgesloten worden bij een consumtief krediet of hypotheek. Dit concludeerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar aanleiding van een onderzoek wat zij uitvoerde in de tweede helft van 2010.

Dergelijke verzekeringen worden ook wel ‘betalingsbeschermers’ genoemd en worden afgesloten met het oog op eventuele financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden.

Uit eerdergenoemd onderzoek blijkt dat bij een ‘substantieel’ aantal van de onderzochte verzekeraars ‘nog geen sprake is van passende provisies’. Dit betekent dat de ontvangen provisie hoger is dan de geleverde inspanning rechtvaardigt. Het AFM laat weten dat in meer dan de helft van de onderzochte gevallen de consument onnodig veel provisie betaalde. Een aantal partijen zijn hier door het AFM al op aangesproken.

De AFM is geen provisiepercentages meer tegengekomen van 70 of zelfs 80 procent. Echter geeft de toezichthouder aan dat ook een provisie van 20 procent nog te hoog zou kunnen zijn, afhankelijk van de looptijd en premie van de verzekering. Wat de AFM het belangrijkst vindt is dat het provisiebedrag in verhouding staat tot de gemaakte kosten en geleverde inspanning van de adviseur die advies uitbrengt over een dergelijke verzekering. Zo zou de toezichthouder een eenmalige provisie van €225 tot €450 een zeer redelijk bedrag vinden, dit omdat de meeste inspanning al verricht is bij het afsluiten van een krediet of hypotheek.

Volgens de toezichthouder zouden verzekeraars er goed aan doen een vast bedrag of provisieplafond vast te stellen. Dit mede omdat per 1 januari 2013 voor deze verzekeringen een provisieverbod van kracht zal zijn, waar verzekeraars op deze manier naar toe kunnen werken.

In het tweede kwartaal van dit jaar zal de AFM komen met een breder kwalitatief onderzoek naar verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid.

Bron: afm.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Aansprakelijkheidsverzekering

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering? Deze specifieke verzekering dekt schade aan derden, die jij of leden van je gezin per ongeluk veroorzaken. Iemand anders kan de kosten bij je claimen en …