Vertrouwen in woningmarkt daalt hard

13 augustus 2018

De TU Delft presenteerde recent hun monitor koopwoningmarkt, waaruit een aantal zorgwekkende conclusies kunnen worden getrokken. De belangrijkste: het aanbod van huizen loopt snel terug, waardoor de consument steeds minder vertrouwen heeft in deze markt.

Ver boven vraagprijs

In steeds meer steden – en een ruim gebied daaromheen – betaal je inmiddels een bedrag die ver boven de vraagprijs ligt, zo alleen lijkt het nog mogelijk om een huis te kopen. De cijfers van de monitor onderbouwen dit: over het hele land ligt de gemiddeld betaalde koopprijs nu nog geen 0,1% onder de vraagprijs. Dit betekent dat in grote delen van het land de bedragen dus boven de vraagprijs uitschieten.

Daling aanbod, stijging prijzen

Hoe komt dit precies? De belangrijkste verklaringen zijn: het aanbod van de nieuwe en bestaande woningen blijft maar dalen, terwijl (en waardoor) de prijs blijft stijgen. De cijfers uit de monitor onderbouwen dit, in het tweede kwartaal van dit jaar werden er 52.900 huizen verkocht, dat is 10% minder dan in dezelfde periode in 2017. Vlak voor de crisis, in 2008, lag de gemiddelde huizenprijs op €259.425. Inmiddels praten we over een gemiddeld bedrag van €284.639.

Tanend vertrouwen

Om de woningmarkt draaiende te houden, is er consumentenvertrouwen nodig, dat is nu tanende, zo laat de monitor koopwoningmarkt van de TU Delft zien. Steeds minder mensen oriënteren zich op een nieuwe woning, helemaal voor mensen met een gemiddeld of laag inkomen is het bijna niet meer mogelijk om een eigen huis te betalen.

Nog krapper?

Wat is het vooruitzicht? Wordt de woningmarkt alleen nog maar krapper en komt ze uiteindelijk net zo vast te zitten als in de crisisjaren? Als de hypotheekrente door zou stijgen naar zo’n 5 à 6%, dan wel. Maar dat valt dat voorlopig mee, de rente gaat waarschijnlijk niet zo snel (en zo veel) stijgen. Daarnaast is er genoeg geld beschikbaar op de kapitaalmarkt.

Nieuwbouw of inbreiding

Het woningtekort is echter voorlopig nog niet opgelost. Er moét meer aanbod komen. Hoe, dat is nog even de vraag. De nieuwbouw gaat in ieder geval niet snel en efficiënt genoeg. Waar de overheid wil dat er jaarlijks 75.000 huizen worden bijgebouwd, blijft het aantal de laatste vier kwartalen steken op een (luttele) 15.500 woningen. Wellicht biedt een verdere inbreiding (met name grote steden) uitkomst? De tijd zal het leren.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

BKR Toetsing

De geldgever is verplicht om op grond van de WFT de informatie die een cliënt verstrekt over lopende schulden te toetsen. Deze toetsing doet men bij het Bureau Krediet Registratie …