Vertraging woningbouw door onduidelijkheid stikstofbeleid

22 juli 2019

De stikstofuitspraak van de Raad van State brengt veel ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur en agrarische bedrijven in gevaar. Dat niet alleen, ook veel bouwprojecten lopen waarschijnlijk ernstige vertraging op of mogen helemaal niet doorgaan.

Strenge stikstofeisen

De bouw van duizenden woningen dreigt te stokken, doordat het PAS (Programma Aanpak Stikstof), niet voldoet aan de Europese regelgeving. Rondom 166 zogenaamde Natura-2000 gebieden in Nederland gelden strenge stikstofeisen. Met het PAS zou het tóch mogelijk zijn om woningen, wegverbredingen of agrarische bedrijven te plaatsen dichtbij die natuurgebieden, omdat er maatregelen op lange termijn zouden worden genomen die de uitgestoten stikstof zouden compenseren.

Uitstoot onoverkoombaar

Wat blijkt? De PAS-maatregelen zijn strijdig met de Europese wetgeving, zo luidde de definitieve uitspraak van de Raad van State in mei. Hierdoor kan bijvoorbeeld de geplande wegverbreding van de A27 bij het Utrechtse Amelisweerd voorlopig niet doorgaan, net als de herontwikkeling van een voormalige Twentse vliegbasis. Voor diverse woningbouwprojecten geldt hetzelfde: de uitstoot van stikstof door bouwmachines en auto’s van bewoners is vooralsnog onoverkoombaar.

Meldpunt

De 75.000 woningen die ieder jaar moeten worden bijgebouwd om het toenemende woningtekort te ondervangen, liggen door de stikstofuitspraak steeds verder buiten bereik. De brancheorganisatie Bouwend Nederland heeft een meldpunt in het leven geroepen voor mogelijke vertragingen van bouwprojecten, en tot nog toe zijn een paar duizend woningen gemeld. Grote projecten zoals de Merwedekanaalzone in Utrecht en het bedrijventerrein Binckhorst in Den Haag zijn hierin nog niet meegenomen.

Bouwcrisis

De vertragingen of zelfs het afblazen van bouwprojecten kan heel problematisch uit gaan pakken voor de woningmarkt. Beleggers en projectontwikkelaars gaan hier enorme verliezen door lijden. Wethouder Boudewijn Revis uit Den Haag voorziet zelfs een bouwcrisis, zo meldt het FD. Wordt er al nagedacht over mogelijke landelijke oplossingen? Zeker.

Noodoplossing

Brancheverenigingen pleiten voor een noodoplossing. Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om een vrijstelling te krijgen voor projecten van minder dan 500 woningen die niet pal naast een Natura-2000 gebied liggen? De vereniging Bouwend Nederland wil sowieso een landelijk aanspreekpunt voor bedrijven, gemeenten en provincies, waarbinnen ingezet kan worden op financiële compensatie voor bouwbedrijven.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Stabielrente

Stabielrente wordt ook wel bandbreedterente genoemd en is een variatie op een variabele rente. Het is een vaste rente met over het algemeen een boven- en een ondermarge (bandbreedte) van …