Versoepeling hypotheekregels voor starters

18 december 2012

HOUTEN – De ministers Dijsselbloem van Financiën en Blok van Wonen hebben plannen om een aantal hypotheekregels te  versoepelen. Wanneer men zicht heeft op een hoger inkomen in de toekomst, mag men komend jaar meer lenen dan eerder het geval was.

Het voorstel, dat vooral starters zal helpen bij het kopen van een woning, is vorige week al besproken binnen de ministerraad en zou onderdeel zijn van een reeks maatregelen waarmee het kabinet de woningmarkt een oppepper wil geven.

Minister Dijsselbloem geeft aan dat de normen voor het afsluiten van hypotheken, zeker gezien de positie van starters, veel te streng zijn geworden. Daarom  wordt er binnen de ministerraad gekeken of men hen tegemoet kan komen. “Dat geldt in principe voor iedereen die nog potentie heeft om er flink in inkomen op vooruit te gaan, maar zal in de praktijk vooral voor starters met een veelbelovende studie of specifieke kwaliteiten gelden. Banken hielden daar in het verleden ook rekening mee en krijgen daar nu weer meer de ruimte voor”, aldus Dijsselbloem.

Nu nog geldt de regel dat een hypotheek moet passen bij het huidige inkomen van de aanvrager, waarbij enkel rekening kan worden gehouden met eventuele loonsverhogingen binnen een termijn van zes maanden. Dit laatste is echter alleen mogelijk wanneer de werkgever dit ook op papier zet, iets wat zelden voorkomt. Wat een redelijke termijn is, zal per geval bepaald moeten worden.
Het zou kunnen gaan om verlenging van enkele maanden tot enkele jaren. Banken mogen in dergelijke situaties zelf de kansen van een starter beoordelen.

Bron: Telegraaf

 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Eigenwoningreserve

De eigenwoningreserve is het bedrag dat bij de verwerving van een nieuwe woning uit eigen middelen betaald moet worden. Het vervreemdingssaldo wordt opgenomen in de eigenwoningreserve. Dit laatste vervalt voor …