Versoepeling hypotheekregels voor nieuwe lichting studieschulden

16 oktober 2014

HOUTEN – De studieschulden van toekomstige huizenkopers zullen minder zwaar meewegen bij het afsluiten van een hypotheek. Dit heeft het ministerie van Onderwijs afgelopen maandag afgesproken met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Het gaat hierbij alleen om studieschulden die worden opgebouwd in het nieuwe leenstelsel, dat in september 2015 wordt ingevoerd.

Doordat de wegingsfactor van studieschulden verlaagd wordt, wordt de veronderstelde maandlast van een studieschuld lager. Dit betekent dat er in de berekeningen van de bank meer ruimte overblijft voor hypotheeklasten, waardoor de oud-studenten meer kunnen lenen. 

De maatregel moet ervoor zorgen dat starters met een studieschuld de woningmarkt in de toekomst gemakkelijker kunnen betreden.

Bron: Nu.nl

 

 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Natrekking

Natrekking is een eigendomsverkrijging van een zaak die met een andere één geheel vormt of gaat vormen. Een voorbeeld hiervan is beplanting die door derden op een erf wordt aangebracht …