Verslechterde situatie woningmarkt

23 april 2008

HOUTEN – Momenteel kan een huizenkoper uit gemiddeld elf woningen kiezen. Het aantal huizen dat per koper te koop staat is aanzienlijk hoger dan enkele maanden geleden. Zo bedroeg het aantal te koop staande huizen in oktober vorig jaar nog slechts 7,3 per koper. Deze stijging duidt op een stagnerende woningmarkt. Dit is gebleken uit een onderzoek dat werd uitgevoerd door Academica Market Research.

Het aantal huizen per koper wordt berekend door het aantal door het Kadaster geregistreerde verkopen te delen door het totaal aantal te koop staande huizen, waarbij onder andere rekening is gehouden met het feit dat het Kadaster de verkooptransacties gemiddeld ruim 2,5 maand later registreert dan de daadwerkelijke verkoop heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de meest recent gesignaleerde verkooptendens in de markt vindt er op het eindcijfer nog een kleine correctie plaats.

Het aantal te koop staande huizen per koper is gemeten vanaf 1991 en nog nooit zo hoog geweest als nu. De situatie op de woningmarkt is vergeleken met de situatie in 1998 verslechterd, toen kon een koper slechts kiezen uit 1,8 koopwoningen, het laagste punt in de afgelopen dertig jaar. In het daaropvolgende jaar nam de gemiddelde huizenprijs overigens met meer dan 18 procent toe. Het historisch gemiddeld aantal huizen per koper is zes. Wanneer er minder dan zes koophuizen per koper beschikbaar zijn, is er sprake van een verkopersmarkt, een markt waarbij het voor de koper lastig is te onderhandelen. Echter wanneer er meer dan zes huizen per koper beschikbaar zijn, kan de koper goed onderhandelen over de vraagprijs en is er sprake van een kopersmarkt.

Het afgelopen kwartaal blijken er 9,5 procent minder woningen te zijn verkocht dan in het vorige kwartaal, terwijl het aantal te koop staande woningen niet daalt. Wanneer vervolgens blijkt dat het woningaanbod voor potentiële kopers wel groter wordt, betekent dit dat er meer verkopers bijkomen dan kopers. Met als gevolg dat woningen langer te koop staan en prijzen zouden kunnen gaan dalen.

Bron: wegwijs

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Crediteur

Een crediteur is een schuldeiser, zoals de organisatie die jou een hypotheek verstrekt.