Verruimde schenkingsvrijstelling groot succes

9 januari 2014

HOUTEN – Volgens Netwerk Notarissen is de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van €100.000 vooralsnog zeer succesvol. Wellicht is het succes wel groter dan waar staatssecretaris van Financiën Frans Weekers vooraf rekening mee hield.

De tijdelijke verruiming ging in op 1 oktober 2013 en is in ieder geval tot eind 2014 van kracht. Weekers verwacht 5000 schenkingen dit jaar. 

Onderzoek binnen Netwerk Notarissen wijst uit dat bij 53 van de 150 notariskantoren aangesloten bij Netwerk Notarissen in oktober en november 810 Nederlanders langskwamen om een dergelijke schenking te doen. 

“In één jaar zouden alleen al op deze notariskantoren 5000 schenkingen voorkomen; er zijn 996 notariskantoren in Nederland”, aldus Luciënne van der Geld, juridisch directeur van Netwerk Notarissen. Van der Geld geeft tevens aan dat het aantal nog hoger zou kunnen liggen, omdat het voor dergelijke schenkingen niet verplicht is dit via de notaris te regelen.  

Van de 810 Nederlanders die een schenking deden via één van de kantoren van Netwerk Notarissen, werd door 32% het maximale bedrag van €100.000 geschonken. In zo’n 90% van de gevallen gaat het om ouders die aan hun kinderen schenken. 29% van de schenkingen betreft een kwijtschelding van een eerdere lening voor de woning van kinderen. 

De belastingvrije schenking wordt in sommige gevallen ook ingezet om het vermogen te verminderen vanwege hogere AWBZ-bijdrage of om te zorgen dat kinderen later minder belasting dienen te betalen over de erfenis. 

Een woordvoerder van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) geeft aan twijfels te hebben bij het geschetste beeld. “Wij hebben er geen specifiek onderzoek naar gedaan, maar er hebben ons nog geen berichten bereikt dat het een enorme vlucht heeft genomen. Wij vinden het genoemde aantal erg hoog.”
Ook geef de woordvoerder aan een kanttekening te plaatsen bij de genoemde verwachtingen aangezien niet alle kantoren zich bezighouden met familierecht. Een groot aantal notarissen zal volgens de KNB dan ook niet te maken krijgen met de schenkingsvrijstelling. 

Bron: Nu.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Maatschappelijke gebondenheid

In sommige gemeenten is maatschappelijk gebondenheid met een gemeente of regio bepalend voor het ontvangen van een huisvestingsvergunning.