Verkoopprijs bestaande woningen boven WOZ-waarde

7 augustus 2008

Houten – Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster bleek, dat de gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van 2008 rond de 12,5% boven de WOZ-waarde lag vergeleken met januari 2005.

Bij 80% van de verkochte koopwoningen lag de verkoopprijs hoger dan de WOZ-waarde. De verschillen waren het grootst in West-Nederland. Bij ruim de helft van de verkooptransacties brachten huizen gemiddeld tussen de 0 en 20% meer op dan de WOZ-waarde. In het westen van Nederland brachten woningen bijna 15% meer op dan de getaxeerde waarde. Vooral de verschillen tussen vrijstaande woningen en appartementen waren hier groot. In het Oosten en Zuiden van Nederland lagen de WOZ-waarde en de verkoopprijs het dichtst bij elkaar.

Volgens het CBS stegen de huizenprijzen in het voorbije kwartaal rond de 3%. Dat is de kleinste stijging in jaren, maar hoger dan de inflatie. De grootste stijging van huizenprijzen op jaarbasis werd bereikt in het eerste kwartaal van 2000, toen deze 19,8% bedroeg. De stijging nam daarna snel af en ligt al een aantal jaren rond de 4%.

Bron: ANP

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Bodemrecht

Bodemrecht is het recht om `tot op de bodem` bij een belastingplichtige verhaal te halen voor zijn schulden.