Verkoopprijs bestaande woningen boven WOZ-waarde

7 augustus 2008

Houten – Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster bleek, dat de gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van 2008 rond de 12,5% boven de WOZ-waarde lag vergeleken met januari 2005.

Bij 80% van de verkochte koopwoningen lag de verkoopprijs hoger dan de WOZ-waarde. De verschillen waren het grootst in West-Nederland. Bij ruim de helft van de verkooptransacties brachten huizen gemiddeld tussen de 0 en 20% meer op dan de WOZ-waarde. In het westen van Nederland brachten woningen bijna 15% meer op dan de getaxeerde waarde. Vooral de verschillen tussen vrijstaande woningen en appartementen waren hier groot. In het Oosten en Zuiden van Nederland lagen de WOZ-waarde en de verkoopprijs het dichtst bij elkaar.

Volgens het CBS stegen de huizenprijzen in het voorbije kwartaal rond de 3%. Dat is de kleinste stijging in jaren, maar hoger dan de inflatie. De grootste stijging van huizenprijzen op jaarbasis werd bereikt in het eerste kwartaal van 2000, toen deze 19,8% bedroeg. De stijging nam daarna snel af en ligt al een aantal jaren rond de 4%.

Bron: ANP

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Horizontale natrekking

Horizontale natrekking doet zich voor wanneer een persoon een pand gedeeltelijk op de grond van zijn buurman bouwt. Deze persoon wordt dan eigenaar van het gehele pand ondanks dat dit …