Verhuiscijfers 2006

13 augustus 2007

VOORBURG/HEERLEN – Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek blijkt dat er in 2006 zo'n 650.000 mensen zijn verhuisd naar een andere gemeente. De meeste mensen die in een andere gemeente gaan wonen, verhuizen binnen de eigen woonprovincie. De verhuisstromen tussen provincies zijn minder groot.

Ongeveer 90.000 personen verhuisde naar één van de vier grote steden. Dat is één op de zeven personen die naar een andere gemeente verhuisde. Volgens het CBS is er een duidelijke relatie met de afstand van de vertrekgemeente tot de grote steden. In de provincies Drenthe, Friesland, Limburg, Overijssel en Noord-Brabant zijn de interproviciale verhuisstromen gering.

Van de vier grote steden hebben Amsterdam en Utrecht, qua verhuisstromingen, het meest een 'boven-provinciaal' karakter. Ongeveer één op de drie verhuizers komt uit de eigen provincie, twee op de drie komen uit andere provincies. Voor Rotterdam en Den Haag liggen deze verhoudingen precies andersom.

Bron: cbs.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Wettelijke rente

Via de wet zijn bepaalde personen aangewezen als erfgenaam, zij hebben recht op een wettelijk erfdeel. Voorbeelden hiervan zijn de echtgeno(o)t(e) en kinderen. Kinderen hebben recht op een wettelijk vastgelegd …