Verhoging OZB voor het eerst onder maximum

1 december 2016

Gemeenten verhogen de OZB, de onroerendezaakbelasting, komend jaar met gemiddeld 1,3 procent. Het is voor het eerst in vijf jaar dat gemeente gemiddeld onder het maximum van 1,97 procent verhoging blijven. Dat blijkt uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 109 van de 390 gemeenten.

Uitschieters

In tweeëndertig gemeenten stijgt de belasting op de eigen woning toch met meer dan 2 procent. In 29 van de onderzochte gemeenten daalt de OZB. Zoals ieder jaar zijn er uitschieters. Zo betaalt een huiseigenaar in Nijmegen in 2017 gemiddeld 510 euro aan OZB. Dat is vier keer zoveel als in Den Haag, waar de huiseigenaar gemiddeld 127 euro betaalt. De grootste stijger is de Groningse gemeente Haren. De gemiddelde ozb-aanslag gaat daar met 12 procent omhoog van 378 euro naar 423 euro. Grootste dalers zijn de gemeenten Rijswijk en Mierlo (-7 procent).

Ontevreden als er onduidelijkheid is

Uit onderzoek onder leden van Vereniging Eigen Huis blijkt dat huiseigenaren de huidige belastingheffing redelijk vinden, maar dat ze ontevreden zijn als de OZB wordt gebruikt om gaten in de begroting van gemeenten te dichten. Gemeenten moeten volgens de respondenten beter verantwoorden waaraan het opgehaalde geld wordt besteed. En huurders zouden moeten meebetalen aan de kosten van gemeentelijke voorzieningen waar iedereen van profiteert.

‘Het verhogen van de OZB als de waarde van woningen daalt, zoals in de afgelopen crisisjaren regelmatig voorkwam, wijst men massaal af’, zegt Rob Mulder, directeur Kennis & Belangenbehartiging. ‘Daarom pleit Vereniging Eigen Huis bij een volgend kabinet voor een beter, evenwichtiger systeem van lastenverdeling.’

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Gedwongen verkoop

De geldgever mag op basis van het hypotheekrecht indien een cliënt achterstallig is in het betalen van rente en aflossing overgaan tot verkoop van de woning. Dit noem je gedwongen …