Verhoging eigenwoningforfait treft meer mensen dan verwacht

24 september 2007

AMSTERDAM – Het eigenwoningforfait wordt voor woningen met een waarde boven de 1 miljoen euro verhoogd (2,35% over het meerdere). Deze verhoging van het eigenwoningforfait treft mogelijk veel meer mensen dan het kabinet de burger wil doen geloven.

Fiscalisten en woningmarktdeskundigen verwachten dat de maatregel bijna honderd miljoen euro oplevert in plaats van de vijftien miljoen euro waar minister Bos (Financiën) op rekent. De belastingmaatregel treft niet alleen de superrijken in de kapitale villa’s.

Fiscalist Marnix van Rij van Ernst & Young stelt dat veel mensen met een middeninkomen en een dure woning er door de nieuwe regeling financieel fors op achteruit gaan. Verder schat Makelaarsorganisatie NVM dat er ongeveer 40.000 woningen in Nederland zijn die meer dan een miljoen euro waard zijn. „De afgelopen drie jaar is het aantal dure woningen alleen maar toegenomen. Deze trend zet naar verwachting de komende jaren door”, zegt de woordvoerder. „Hierdoor stijgt het aantal huizenbezitters dat last krijgt van de belastingverhoging.”

De nieuwe regeling, die in 2009 ingaat, heeft volgens Minister Bos (Financiën) alleen effect op de superrijken.

Bron: www.dft.nl 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Perceel

Een perceel is een stuk grond waarvoor één rechtsorde geldt, dat wil zeggen dezelfde eigenaar en hetzelde eigendomsrecht. Heeft iemand een stuk grond waarvoor hij voor een deel een ander …