Vereniging Eigen Huis: Schrap overdrachtsbelasting koopstarters

14 april 2011

HOUTEN – Vereniging Eigen Huis zou graag zien dat de overheid in actie komt om een einde te maken aan de neerwaardse spiraal op de woningmarkt. Het tijdelijk afschaffen van de overdrachtsbelasting voor koopstarters lijk de belangenbehartiger hierbij een goede maatregel.

Een flitspeiling van Intomart in opdracht van Vereniging Eigen Huis toonde aan dat deze maatregel het grootste draagvlak heeft onder de bevolking en het grootste aantal starters doet overgaan tot kopen. 45% van de huurdes geeft aan eerder een huis te kopen wanneer er geen overdrachtsbelasting hoeft worden betaald. In de categrorie jongeren tot 34 jaar geeft maarliefst 53% aan eerder te kopen wanneer er niet tegelijkertijd een aanzienlijk bedrag hoeft worden afgedragen aan het Rijk. 

Uit de Eigen Huis Marktindicator blijkt dat het consumentenvertrouwen in de woningmarkt zich momenteel op een dieptepunt bevindt. De aanscherping van regels met betrekking tot hypotheekverstrekking per 1 januari van dit jaar, heeft de financieringsmogelijkheden van vooral starters en lagere inkomens hard getroffen. Tevens is het zo dat banken op hun beurt ook strenger zijn geworden en het hierdoor voor bepaalde groepen zeer moeilijk is nog aan een hypotheek te komen. Zo hebben bijvoorbeeld ZZP-ers en eigenwoningbezitters op particuliere erfpacht nauwelijks nog kans om met een hypotheek een eigen woning te financieren. Dan is daar ook nog de stijgende hypotheekrente en de dreiging van een eventuele ingreep in de hypotheekrenteaftrek, die bij voortduring in leven wordt gehouden, welke het vertrouwen van potentiële huizenkopers verder doen dalen. 

Vereniging Eigen Huis vindt dat de overheid de neerwaardse spiraal dient te doorbreken, door in ieder geval de overdrachtsbelasting voor kopstarters tijdelijk af te schaffen. Dit zorgt bij een huis van 200.000 euro voor een vermindering van 12.000 euro aan bijkomende kosten en voorkomt tevens het onnodig afsluiten van tophypotheken, welke vooral voor lagere inkomens extra risico's met zich meebrengen. Deze maatregel zou er bovendien voor zorgen dat men bij de aanschaf van een woning niet het ontmoedigende vooruitzicht heeft van een fors verlies van 6% direct na de aankoop.

 

Bron: Vereniging Eigen Huis

 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Annuleren

Nadat jij en je geldverstrekker de hypotheekofferte hebben ondertekend kun je in een aantal gevallen de offerte nog kosteloos annuleren. Sommige geldverstrekkers brengen annuleringskosten in rekening als een getekende hypotheekofferte wordt …