VEH: ‘Verleng looptijd aflossingsvrije hypotheken’

24 juli 2019

Het afgelopen jaar was de aflossingsvrije hypotheek veel in het nieuws. De 1 miljoen houders van een dergelijke hypotheek verkeren 30 jaar na afsluiten vaak in grote onzekerheid. Het is namelijk maar de vraag of de lening kan worden verlengd. De VEH roept geldverstrekkers op om de looptijd uit te breiden naar 75 jaar.

Plots aflossen

Na 30 jaar een aflossingsvrije hypotheek verlengen is niet bij elke geldverstrekker zomaar mogelijk. Bij een aantal banken moet bijvoorbeeld een flink deel van het geleende bedrag in één keer worden afgelost, dan mag er pas verlengd worden. Veel mensen hebben daar het geld niet voor, dat laat hun (vaak bescheiden) pensioen niet toe.

Betaalbaarheid geen probleem

Ze worden gedwongen om hun huis te verkopen, terwijl ze hun maandelijkse hypotheeklasten nog prima kunnen betalen. Dan zijn ze aangewezen op (sociale) huur, waardoor hun maandlasten sowieso stijgen. De VEH deed onderzoek onder houders van een dergelijke hypotheek, en bij 97% bleek de betaalbaarheid nu en in de toekomst (voor in ieder geval 95%) geen probleem, fors aflossen wél.

Aflossen met verkoopopbrengst

In het onderzoek van Vereniging Eigen Huis gaf ruim 50% van de huizenbezitters en 80% van de hypotheekadviseurs aan dat een verlengde looptijd echt zou helpen. Tenslotte is de insteek van veel mensen met een aflossingsvrije lening geweest om de hypotheek uiteindelijk af te lossen met de verkoopopbrengst van de woning (na overlijden).

Checken

Een verlenging tot 75 jaar, of zelfs het helemaal weglaten van een einddatum, geeft vooral de oudere huiseigenaar veel zekerheid. Vaak hebben ze een relatief lage lening, die zelfs als de renteaftrek vervalt (na 30 jaar) nog gemakkelijk op te brengen is. Het is wel belangrijk om samen met de geldverstrekker of een hypotheekadviseur te checken of de maandelijkse lasten haalbaar blijven na pensionering en als de hypotheekrenteaftrek vervalt, maar dat is het in veel gevallen zeker.

Niet noodzakelijk

Onder andere de Rabobank werkt al met een aflossingsvrije hypotheek zonder einddatum, de VEH roept andere geldverstrekkers met klem op om daar ook over na te denken. Voor ouderen is het de beste oplossing om nog lang zelfstandig te kunnen wonen, en meestal hebben ze zoveel overwaarde op de woning, dat aflossen helemaal niet noodzakelijk is, dat komt bij verkoop van het huis helemaal goed.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Economisch eigendom

Bij economisch eigendom heb je dezelfde rechten en plichten als bij een juridisch eigendom en draag je het risico van waardevermindering en tenietgaan van de zaak. Je bent in dit …