VEH roept op tot verlaging premie NHG

28 september 2017

Sinds 2013 betaalt de koper bij het afsluiten van een hypotheek 1% van het bedrag voor de zekerheid die de Nationale Hypotheek Garantie biedt. Maar die prijs is nu te hoog, zo merkt de Vereniging Eigen Huis op. Het schaderisico is namelijk gehalveerd.

Vermogen verdubbeld

In 10 jaar tijd is het vermogen van het waarborgfonds ruim verdubbeld. Hoe komt dit? Er is een enorme groei op te merken van het aantal hypotheken met NHG en ook de hoge premie-inkomsten dragen bij aan het gegroeide garantievermogen. Het is van 407 miljoen euro in 2007 tot meer dan 1 miljard gestegen. Als de prognoses kloppen, groeit dit vermogen door tot 1,5 miljard euro in 2022.

Verzekerd risico gehalveerd

Het herstel van de economie en de woningmarkt zorgde ervoor dat het verzekerd risico van de NHG tussen 2015 en 2016 juist halveerde. Van 18 miljard euro zakte dit bedrag naar beneden tot 9 miljard euro. Reden genoeg om de Nationale Hypotheek Garantie daarom flink omlaag te doen. Een van de woordvoerders van de VEH zegt op de eigen website dat de omvang van de reserves in relatie tot de risico’s hier méér dan voldoende ruimte voor biedt.

Dan maar zonder NHG?

Steeds vaker laten starters de NHG links liggen, die ene procent erbovenop is gewoon echt te duur. Helemaal nu er in 2018 niet méér dan de woningwaarde mag worden geleend. Eerste huiskopers krijgen regelmatig het advies om dan maar af te zien van de NHG-waarborg, maar daar zijn behoorlijke risico’s aan verbonden die juist starters zich niet kunnen veroorloven. De Nationale Hypotheek Garantie biedt zekerheid als zich calamiteiten voordoen en eventuele lagere rentes worden onthouden aan kopers zonder een hypotheek met NHG.

De Vereniging Eigen Huis heeft een dringende brief naar de NHG en Minister Plasterk gestuurd, waarin ze oproepen om de premie vanaf 2018 flink te verlagen.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Belasting Box 3

In box 3 wordt het voordeel uit sparen en beleggen belast. De Belastingdienst rekent een vast percentage van 4% van de grondslag sparen en beleggen. De grondslag sparen en beleggen is de …