Klik hier om WhatsApp te openen

Ik sta bij het BKR geregistreerd. Kan ik toch een hypotheek afsluiten?

Bijna alle leningen die je afsluit staan geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel. De hoogte van de leningen die bij het BKR geregistreerd staan, is van invloed op de hoogte van het hypotheekbedrag dat je kunt lenen.

Ook wordt in Tiel bijgehouden of je tijdig je aflossingen betaalt. Doe je dat niet, dan kun je een achterstandscodering (een zogenaamde A-codering) krijgen. Met zo'n codering is het lastig om een hypotheek te kunnen afsluiten. Maar het is niet onmogelijk.

Leningen

Leningen die bij het BKR geregistreerd staan zijn: salariskredieten, persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, winkelpassen, creditcards, effectenlease en afbetalingen bij "digitale of papieren" warenhuizen. Niet geregistreerd staan studieleningen bij het IBG en onderhandse leningen.

Maximale hypotheekbedrag

Bij de bepaling van het maximale hypotheekbedrag, wordt uitgegaan van een bepaald percentage van je bruto-inkomen dat je mag verwonen. Dat komt neer op ongeveer 1/3 deel. Heb je openstaande leningen, dan worden de maandelijkse lasten hiervan verrekend met het voor wonen beschikbare deel van je inkomen. Dat kan leiden tot teleurstellingen over de hoogte van het hypotheekbedrag dat je mag lenen.

Achterstandcodering

Loop je een achterstand op bij het afbetalen van een lening en voldoe je niet aan je verplichtingen ondanks herhaalde verzoeken tot betaling, dan is de kans groot dat je een achterstandscodering krijgt bij het BKR. Deze codering blijft tot vijf jaar na het aflossen van de betreffende lening staan.
De meeste hypotheekverstrekkers zullen je geen hypotheek verstrekken, zolang deze codering nog staat.

Plausibele verklaring

Binnen de termijn van vijf jaar dat de codering blijft staan, is het dus heel moeilijk om een hypotheek te krijgen. Toch zijn er soms wel mogelijkheden. Zo stelt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen die de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) afgeeft, dat bij bepaalde A-coderingen wel tot financiering kan worden overgegaan.
Je kunt ook altijd proberen om een schriftelijke plausibele verklaring op te stellen. Als je een aannemelijke oorzaak kunt aandragen en je kunt aantonen dat de kans op herhaling zeer klein is, dan is de kans aanwezig dat een aantal hypotheekverstrekkers toch bereid is om je een hypotheek te verstrekken.

Heeft u een BKR-codering en ziet het ernaar uit dat u volgens bovenstaande uitleg geen hypotheek kunt krijgen. Kijkt u dan nog even op www.BKRdesk.nl. Wellicht kunnen zij u verder helpen.