Wat is een hypotheekakte?

De hypotheekakte is een akte waarin wordt vastgelegd dat u (de hypotheekgever) een onroerende zaak (de woning) als onderpand geeft aan de hypotheeknemer (de geldverstrekker) in ruil voor het verkrijgen van een geldlening. Om de geldverstrekker te beschermen heeft deze het recht om het onderpand in het openbaar te verkopen als u uw afspraken niet na kan komen. Dit noemt men het recht van hypotheek, dit vervalt meestal nadat de lening volledig is afgelost. Deze officiële akte wordt zoals wettelijk voorgeschreven opgesteld door een notaris.

De hypotheekakte bevat een aantal zaken:

  • De hoogte van de hypothecaire inschrijving;
  • Omschrijving van het onderpand;
  • De te betalen hypotheekrente;
  • Aflossingsmethode van de hypotheek;
  • De verplichting om de woning te verzekeren;
  • Algemene voorwaarden van de geldverstrekker.

De notaris zal de hypotheekakte met u doornemen, daarna wordt deze door u, de bank en de notaris ondertekend. De bank is vaak zelf niet aanwezig, daarom zal een medewerker van het notariskantoor namens de bank tekenen. Wanneer uw echtgenoot of geregistreerd partner het huis ook gaat bewonen, moet deze ook tekenen voor de hypotheekvestiging.

Nadat de akte is besproken, goedgekeurd en getekend, zal deze worden ingeschreven in het kadaster, daarna staat de hypotheek officieel op uw naam.

Over hypotheken

Duurzaam bouwen (DUBO)

Duurzaam bouwen is het kiezen van bouwmaterialen, woninginstallaties en de manier van bouwen waarmee energie kan worden bespaard en minder afval en milieu-onvriendelijke stoffen worden geproduceerd. Lees hier meer over …