Veel onbenutte bouwlocaties binnen gemeenten

19 mei 2008

HOUTEN – In de bebouwde kom staan veel leegstaande terreinen en panden te verkrotten. Wanneer gemeenten die potentiële bouwlocaties beter benutten, hoeft er in de buitengebieden minder te worden gebouwd.
 
Dat zegt Fons Asselbergs, rijksadviseur cultureel erfgoed. Hij heeft de leegstand in Nederland geïnventariseerd. 

Uit het onderzoek, vastgelegd in het project De Oude Kaart van Nederland, is gebleken dat er nauwelijks gegevens worden bijgehouden van leegstaande gebouwen.

Zo schatten gemeenten het aantal leegstaande panden op negenhonderd, terwijl dit in werkelijkheid het viervoudige is, aldus Asselbergs. Door deze onderschatting blijven binnen de gemeentegrenzen veel potentiële bouwlocaties onbenut.

Bron: ANP

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Verbintenis

Met de term verbintenis wordt een juridische relatie tussen twee partijen aangegeven. Iemand die een woning koopt, gaat via een koopovereenkomst een verbintenis aan met de verkoper. De koper verbindt …