Uw hypotheek en de Amerikaanse hypotheekcrisis

15 augustus 2007

Het is het gesprek van de dag, de Amerikaanse hypotheekcrisis. Van veel van onze klanten kregen we hier vragen over; Hoe is deze crisis ontstaan en gaat dit ook effect hebben op mijn hypotheek? Om aan deze vragen tegemoet te komen volgt hier een korte uitleg van de crisis en de gevolgen ervan. 

Amerikaanse banken hebben hoge (de zogenoemde ‘subprime’) hypotheken verstrekt aan klanten die eigenlijk niet in staat waren om de rente te betalen (de zogenoemde ‘subprime’-hypotheken). Vervolgens zijn die hypotheken met duizenden tegelijk, als het ware in pakketjes gebundeld, op de markt verhandeld als een soort beleggingsfonds.

Omdat voor deze hypotheken een extra hoge, variabele rente betaald werd, waren de fondsen een aantrekkelijke belegging, ook omdat de woningen als onderpand dienen. Een groot aantal beleggingsinstellingen en banken hebben de afgelopen jaren dus een belang in dit soort fondsen aangekocht als onderdeel van hun beleggingsportefeuille.

Nu de huizenprijzen in Amerika gedaald zijn, en de rente gestegen, blijken deze leningen echter niet meer zo veilig: niet alleen wordt van veel hypotheken de rente niet betaald, maar ook de daaropvolgende gedwongen verkoop van de woningen kan door de gedaalde prijzen de verliezen niet goedmaken, integendeel! Paniek is het gevolg.

Omdat de fondsen inmiddels her en der verspreid zijn, is er veel onzekerheid op de financiële markten, en zijn de grote beleggers snel gaan kijken of en in hoeverre zij zelf in deze riskante fondsen belegd hebben. Dat bleek nog een heel karwei. Inmiddels hebben al veel van de grote Nederlandse banken en instellingen laten weten geen of een zeer beperkt aandeel in deze fondsen te hebben.

Uitzondering is de relatief kleine investeringsbank NIBCapital, dat aangeeft wel een behoorlijk belang in de Amerikaanse portefeuilles te hebben. Zelf verkoopt NIBCapital ook hypotheken, onder meer onder het label ‘HypInvest’ en via verschillende verzekeraars. Mensen met een hypotheek bij NIBCapital hoeven echter niets te vrezen, omdat hun hypotheek op zijn beurt weer deel uitmaakt van een aparte, solide hypotheekportefeuille. Mocht de bank al in problemen komen (en dat is vooralsnog uiterst onwaarschijnlijk), dan kan die hypotheekportefeuille dezelfde dag nog aan een andere partij overgedragen worden (zo is het ruim anderhalf jaar geleden ook met Bank Van der Hoop gegaan). De hypotheken inclusief rente en voorwaarden blijven dan ook ongewijzigd doorlopen.

Bron: Vereniging Eigen Huis

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Koop-/aanneemsom

De koop-/aanneemsom is het bedrag waarvoor de projectontwikkelaar de grond plus de te bouwen woning verkoopt.