Toetsrente verhoogd naar 5.8% met ingang van 1 april 2011

23 maart 2011

HOUTEN – Het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) heeft de minimale toetsrente voor financieringen met een rentevastperiode korter dan 10 jaar voor het tweede kwartaal 2011 verhoogd van 5,2% naar 5,8%. Dit heeft de heer Tutert, pers- en publieksvoorlichter van NVB (Nederlandse Vereniging van Banken), bevestigd.

De toetsrente is een minimumpercentage rente waar hypotheekverstrekkers vanuit gaan bij het bepalen van de maximale hypotheeksom. Dit is afgesproken in een gezamenlijk gedragscode van hypotheekverstrekkers. De toetsrente voorkomt dat leners met een te hoge hypotheek in de problemen komen als de rente op korte termijn stijgt. Sinds 1 januari 2007 wordt de toetsrente ieder kwartaal aangepast.

De toetsrente geldt voor alle offertes met een rentevastperiode korter dan 10 jaar. Voor offertes met een rentevastperiode van 10 jaar of langer wordt getoetst op het werkelijke tarief.

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Beding ter voorkoming van het wegneemrecht

Door het beding ter voorkoming van het wegneemrecht heeft de hypotheekgever niet het recht om verbeteringen die na de datum van de hypotheekakte zijn aangebracht weg te nemen. Dit beding …