‘Toetsrente van 5 procent moet omlaag’

26 september 2016

De hypotheekrente is extreem laag. Veel huizenkopers sluiten nu een hypotheek af met een rente van minder dan 2 procent. De toetsrente, waarmee hypotheekverstrekkers bepalen hoeveel iemand maximaal verantwoord kan lenen, staat echter nog steeds op 5 procent. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vindt het hoog tijd dat de toetsrente omlaag gaat en past bij de huidige actuele hypotheekrente. Bovendien moet de toetsrente volgens de NVB gelden voor alle rentevaste perioden.

Toetsrente 5 procent

De AFM stelt elk kwartaal de toetsrente vast voor hypotheken met een rentevaste periode van minder dan 10 jaar. Voor het derde en vierde kwartaal van dit jaar is de toetsrente vastgesteld op 5 procent. De toetsrente wordt voor deze rentevaste periode gebruikt om te bepalen of een hypotheek verantwoord is. Voor hypotheken met een langere rentevaste periode wordt de actuele rentestand gebruikt.

Meer lenen

Bij een toetsrente van 5 procent kunnen huizenkopers veel minder lenen dan wanneer gerekend wordt met de actuele rente, zoals bij een rentevaste periode van tien jaar. Volgens de NVB kiezen veel huizenkopers daarom nu voor een langere rentevasteperiode. Enerzijds is dit volgens de NVB een goede zaak, omdat een langere rentevaste periode zekerheid biedt en hypotheekhouders minder afhankelijk maakt van renteschommelingen. Anderzijds vreest de NVB dat de lage rente ervoor zorgt dat huizenkopers nu een (te) hoge schuld aangaan. Ze kunnen met de actuele rente nu namelijk veel meer lenen dan wanneer wordt gerekend met de toetsrente. De NVB noemt dit een onwenselijke situatie en pleit daarom voor een toetsrente die gebaseerd is op de actuele rente en geldt voor alle rentevaste perioden.

Auteur: Janet de Vos

Over hypotheken

Garantie en waarborgregeling

Nieuwbouwwoningen worden vaak gebouwd onder een garantie, zoals de garantie van het Garantie Instituut Woningbouw. Door deze garantie wordt de kwaliteit en feit dat het huis wordt afgebouwd gegarandeerd, ook als de …