Toenemend aantal op te leveren woningen

4 augustus 2009

HOUTEN – Aan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar waren er 186.000 huizen die nog niet waren opgeleverd, maar waarvoor al wel een bouwvergunning was afgegeven. Dit is 3,4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de gisteren door het CBS gepubliceerde cijfers.

"Dat betekent dat er een flinkwerkvoorraad is", zegt CBS-econoom Michiel Vergeer. Gemiddeld zit er twee jaar tussen de aanvraag van een bouwvergunning en de oplevering van een woning. Bijna driekwart van de openstaande vergunningen is nog geen twee jaar oud.

Wanneer vergunningen lang openstaan kan dat veroorzaakt zijn door het besluit van de bouwers om pas met de bouw te beginnen als de economie aantrekt. Volgens het CBS zijn er geen aanwijzigingen dat er een toename is van vergunningen die wel zijn aangevraagd, maar waarvoor uiteindelijk geen woning wordt gebouwd.

Volgens Vergeer worden er ondanks de economische problemen nog wel degelijk vergunningen afgegeven voor de bouw van woningen. "De totale waarde is vergeleken met vorig jaar wel gedaald, maar niet dramatisch."

In het eerste kwartaal van 2009 werden er door de gemeenten bouwvergunningen afgegeven met een totale waarde van meer dan 3 miljoen euro. Dit is 5 procent minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Bron: ANP

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Gedragscode Hypothecaire Financieringen

In de gedragscode hypothecaire financieringen zijn regels vastgelegd die gelden voor instellingen die hypothecaire leningen verstrekken en zijn toegetreden tot de overeenkomst Zelfregulering Hypothecaire Financieringen; vrijwel alle hypothecaire geldgevers zijn …