Terughoudendheid op woningmarkt als gevolg van financiële crisis

23 december 2010

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) gaat een campagne opzetten om mensen aan te sporen om in 2011 een huis te kopen. Dit omdat uit statistieken is gebleken dat de woningmarkt nog steeds niet erg aantrekt. Er zijn verschillende factoren (hogere ziektekostenpremies, onzekerheid over pensioenen en een eventueel nog verdere daling van de huizenprijzen) die er voor zorgen dat potentiële huizenkopers aarzelen, wat dalende huizenprijzen met zich meebrengt.

Vanuit makelaars gezien is de aangekondigde campagne niet meer dan logisch. Het is hun vak om huizen te verkopen. Echter is de nog steeds tegenvallende huizenmarkt in de eerste plaats een gezond effect van de economische crisis. De terughoudendheid van huizenkopers komt niet voort uit een gebrek aan lef, zoals makelaars suggereren, maar is juist heel verstandig.

Het is immers niet voor niets dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zich afgelopen week kritisch uitliet over de Nederlandse woningmarkt. Internationaal gezien hebben Nederlandse huizenbezitters zeer hoge hypotheken ten opzichte van de waarde van de woning. Volgens het IMF wordt dit mede veroorzaakt door de hypotheekrenteaftrek.
Dit is echter niet de enige reden. De hoge hypotheken zijn tevens een gevolg van het feit dat banken in het verleden de eigen richtlijnen voor inkomensnormen dikwijls negeerden.

Vlak voor de financiële crisis lagen de huizenprijzen hoger dan ooit tevoren. Dit was positief voor hen die al in het bezit waren van een huis. Voor starters en mensen met een modaal inkomen op zoek naar een huis in duurdere regio’s, was het echter zeer lastig hier nog tussen te komen.  

De huizenprijzen zijn in de voorbije twee jaar met 7% gedaald. Voor huiseigenaren die om één of andere reden moeten verhuizen is dit een groot nadeel. Het kan gebeuren dat zij met een forse restschuld blijven zitten. Zo betalen zij de prijs voor de verziekte woningmarkt.

Echter worden er op de woningmarkt veel lessen getrokken uit de financiële crisis. Zo stellen projectontwikkelaars hun nieuwbouwplannen enigszins bij: er komen meer kleinere en betaalbare huizen.  Ook is het zo dat banken kritischer zijn op het maximumbedrag dat men verantwoord kan lenen voor de aankoop van een woning. Maar één van de meest positieve gevolgen is toch wel het besef dat doordringt onder de kopers: Ook op de huizenmarkt groeien de bomen niet tot in de hemel.

 

Bron: Trouw

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Meldingsplicht bouwwerk

Voor bouwwerken geldt tegenwoordig geen meldingsplicht meer. Als je aan alle voorwaarden voor bouwvergunningsvrij bouwen voldoet, mag je bouwen zonder dit bij de gemeente te melden. De meldingsplicht gold tot …