Studieschuld moet minder zwaar meewegen bij aanvraag hypotheek

9 juli 2020

Het Nibud heeft recent een interessant advies uitgebracht aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hiermee moet het voor de afgestudeerde starter met studieschuld makkelijker worden een hypotheek aan te vragen. De factor waarmee deze schuld meeweegt mag volgens het budgetinstituut worden verlaagd.

Factor omlaag

Het advies is de conclusie van een uitgebreid rapport van het budgetinstituut, gericht aan het ministerie en door minister Kajsa Ollongren gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Er wordt geadviseerd om de factor, die inmiddels al zes jaar hetzelfde is, omlaag bij te stellen. Vooral omdat de hypotheekrente in deze zes jaar ontzettend is gedaald.

Zwaarwegende schuld

De studieschuld weegt door de lage rente relatief zwaar op de hypotheek van een starter. Om wat voor bedragen hebben we het dan? Als je een studieschuld van €10.000,- hebt, kun je zo’n €20.000,- minder lenen. Dit blijft zo, ook als je al een groot deel van je schuld hebt afgelost. Waarom? Maandelijks moet er een vast bedrag worden afgelost tot je de schuld helemaal kwijt bent. Dat berekent de geldverstrekker door in wat je maximaal per maand aan hypotheeklasten kunt dragen.

Politiek besluit

Het budgetinstituut Nibud adviseert om de ‘weging’ van studieleningen bij het afsluiten van een hypotheek, omlaag te doen. Dit betekent in de praktijk dat je bij een studieschuld van €10.000,- zo ongeveer €3.000,- hypotheek meer kan krijgen dan nu het geval is. Het is nu aan de Tweede Kamer om te beslissen of ze meegaan in dit advies. Studentenorganisaties vinden het in ieder geval hoog tijd, ze menen al jaren dat de studieschuld te zwaar drukt op de maximale leencapaciteiten van afgestudeerden.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Salderen van rente

Het salderen van rente is het aftrekken van de betaalde rente van de ontvangen rente. Op het positieve saldo is de rentevrijstelling van toepassing. Indien er sprake is van een negatief saldo, …