Strengere beoordeling hypotheekaanvragen door coronacrisis

14 juli 2020

Misschien heb je het zelf al ondervonden: Nederlandse banken zijn de afgelopen maanden strenger geworden bij het verstrekken van hypotheken. Ook is het zakelijk lastiger om geld te lenen, aanvragen voor bedrijfskredieten worden scherper beoordeeld. Dit blijkt uit een enquête van de Nederlandse Bank onder zeven geldverstrekkers

ECB probeert crisis op te vangen

Het is duidelijk: banken worden voorzichtiger naarmate de crisis voortduurt. Ze zijn bang dat verstrekte leningen niet (tijdig) worden afgelost. De Europese Centrale Bank (ECB) blijft geld pompen in de economie. Ze hoopt de Europese economie nog enigszins op gang te houden en te voorkomen dat de vraag van consumenten verder inzakt.

Aanscherping acceptatiecriteria

Voor het eerst in twee jaar hebben banken de acceptatiecriteria voor leningen verscherpt. Op wat voor punten geldverstrekkers precies strenger zijn geworden is niet bekend. De banken verwachten een verdere aanscherping van de acceptatiecriteria in het derde kwartaal. Ze sorteren voor op de negatieve gevolgen die de coronacrisis vooral ook op de lange termijn op onze economie gaat hebben. De vraag naar nieuwe hypotheken is in het tweede kwartaal al iets afgenomen, net als het aantal afgesloten consumptieve kredieten.

Europese banken reageren verschillend

De reactie van de Nederlandse banken op de crisis is vele banken in andere Europese landen onbekend. In Frankrijk, Spanje en Italië geven ze zelfs aan dat de acceptatiecriteria voor bedrijfskredieten zijn versoepeld in het afgelopen kwartaal. Een klein deel van de Duitse banken lijkt de Nederlandse lijn te volgen, maar vormt alsnog een minderheid in financiële sector van ons buurland.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Onroerend goed

Onder onroerend goed wordt verstaan: de grond of een zaak die duurzaam verenigd is met de grond. Het begrip vastgoed wordt hiervoor ook wel gebruikt, maar heeft anders dan onroerende …