Stijgend aantal executieverkopen

21 juli 2009

Houten – Volgens het RTL nieuws zal het aantal executieverkopen in Nederland fors toenemen komende jaren. Het RTL nieuws baseert zich op gesprekken met notarissen, hypotheekadviseurs, banken en de Vereniging Eigen Huis.

Een executieverkoop is een gedwongen verkoop van de woning door de bank wanneer een woningeigenaar de betalingsverplichting (hypotheeklasten) niet meer kan voldoen.

Naar schatting van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zal het aantal executieverkopen dit jaar stijgen tot zo'n 700 woningen. Dit aantal zal in 2010 oplopen tot 1600. Het WEW verwacht dat het aantal executieverkopen pas weer gaat dalen in 2014.

De stijgende werkloosheid is vooral debet aan de stijging van het aantal executieverkopen. Bij werkloosheid valt het inkomen terug naar 70% terwijl de hypotheek meestal geënt is op 100% of meer. Dit verschil is meestal moeilijk op te brengen waardoor er een betalingsachterstand ontstaat. 

 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering is een vorm van een levensverzekering. Bij deze verzekering wordt het verzekerde bedrag in één keer uitgekeerd nadat het onzekere voorval zich heeft voorgedaan. Deze verzekering wordt afgesloten …