Steun voor eigenwoningbezitters met betalingsproblemen

30 januari 2009

HOUTEN – Eigenwoningbezitters die buiten hun schuld om betalingsproblemen krijgen, bijvoorbeeld door ontslag, kunnen tijdelijk van hun hypotheeklast af.
 
De steunmaatregel geldt alleen voor woningbezitters met een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie. Zij mogen een beroep doen op een fonds dat hun rente- en aflossingslast tijdelijk overneemt.

De regeling genaamd Woonlastenfaciliteit bestond al, maar er werd in de praktijk weinig gebruik van gemaakt. Het kabinet heeft daarom vrijdag besloten de faciliteit te vereenvoudigen, zodat meer mensen een beroep doen op de regeling.

Nieuwe steunmaatregelen voor de woningmarkt sluit het kabinet niet uit. Uit de voorjaarsnota, de laatste bijstelling van de lopende begroting, zal blijken of er aanvullende maatregelen getroffen worden.

De ministerraad heeft vrijdag ook besloten dat woningcorporaties makkelijker bouwprojecten kunnen overnemen als de commerciële initiatiefnemers ervan dreigen af te haken. Die woningen kunnen vervolgens worden verhuurd.

Tot op heden was het voor corporaties toegestaan koopwoningen van commerciële investeerders overnemen tot een prijs van 200.000 euro. Deze grens wordt tijdelijk verhoogd. De details van deze maatregel worden uitgewerkt in overleg met de gemeenten en de Europese Commissie.

Aedes, de koepelorganisaties van woningcorporaties is op zich blij met de maatregel maar wil meer van het kabinet. De organisatie stelt verder dat corporaties niet "naar hartenlust projecten van commerciële ontwikkelaars gaan overnemen"."Corporaties zijn geen stootkussen voor commerciële vastgoedbedrijven. Corporaties werken immers met maatschappelijk gebonden kapitaal'', aldus de koepel.

Bron: ANP

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Bouwtermijnen

Als je een woning laat bouwen, wordt er in termijnen betaald. Eerst wordt de grond betaald en daarna volgen naar gelang de bouw vordert de resterende termijnen.