Steeds minder kredietnemers hebben betalingsachterstand

27 februari 2019

De stichting BKR publiceerde recent de Kredietbarometer van 2018, met daarin een aantal opvallende cijfers. Zo ging het aantal mensen met een betalingsachterstand over hun krediet achteruit, maar steeg het aantal mensen met een krediet juist flink.

Daling van 0,4%

Onder ‘kredietnemers’ verstaat het BKR alle mensen die een lening zijn aangegaan om bijvoorbeeld een huis te kopen, een auto te leasen of een aankoop te doen bij een webwinkel die je niet direct, maar per maand een gedeelte afbetaalt. In 2018 had 6,2% van de kredietnemers een betalingsachterstand, tegenover 6,6% in 2017.

Positieve ontwikkeling

In absolute aantallen hadden vorig jaar 670.000 mensen een betalingsachterstand, tegenover 690.000 in 2017. Het totaal aantal mensen met een krediet is flink toegenomen, van 10,4 miljoen in 2017 naar 10,8 een jaar later. Dit omdat sinds 2018 mobiele telefoonkredieten ook worden opgenomen in het kredietregister. Dat het percentage personen met een betalingsachterstand is gedaald ondanks de stijging van het aantal kredietnemers, is natuurlijk een positieve ontwikkeling.

Trendbreuk?

Opvallend is wel dat zich in het laatste kwartaal van 2018 een lichte stijging voordeed van het aantal kredietnemers met betalingsachterstand. Het BKR wil hier verder nog geen conclusies aan verbinden, cijfers van het eerste kwartaal van 2019 moeten uitwijzen of de trendbreuk doorzet en waardoor die veroorzaakt wordt.

Negatieve registratie

Als je drie keer achter elkaar de rente en aflossing voor bijvoorbeeld je telefoon, auto of andersoortig krediet niet hebt betaald, heb je officieel een betalingsachterstand en wordt een negatieve registratie voor vijf jaar opgenomen in het BKR-register. Een geldverstrekker heeft inzicht in dit register en kan bij een negatieve registratie weigeren te crediteren.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Kwaliteitsverbetering

Kwaliteitsverbetering is en verzamelnaam van de NHG voor het treffen van bouwkundige voorzieningen aan een woning.