Steeds meer spaargeld nodig voor aankoop woning

26 juni 2014

HOUTEN – Het verlagen van de maximale hypotheek leidt ertoe dat kopers meer eigen geld dienen in te brengen bij de aanschaf van een woning. Afgelopen januari is de verhouding tussen de woningwaarde en het bedrag dat men mag lenen verlaagd van 105% naar 104% van de waarde van de woning.

Dit percentage zal de komende jaren ieder jaar met 1% dalen, totdat het percentage in 2018 op 100% zal liggen. Kopers kunnen dus een steeds kleiner deel van de bijkomende kosten meefinancieren. Deze bijkomende kosten zoals de overdrachtsbelasting en hypotheekkosten bedragen vaak zo’n 6% van de koopsom.

Wanneer de taxatiewaarde gelijk is aan de koopsom heeft men bij een woning van €200.000,- dus zo’n €4.000,- spaargeld nodig. Volgend jaar zal dit benodigde bedrag al op €6.000,- liggen en in 2018 uiteindelijk op €12.000,-. Het bedrag dat men kwijt zal zijn aan verhuizing en inrichting komt hier later nog eens bovenop. Wanneer de taxatiewaarde lager is dan de koopsom heeft men meer eigen geld nodig.

Nog onzeker is of het verlagen van de maximale hypotheek ook na 2018 door zal gaan. De commissie Wijffels pleit hier wel voor, omdat dit consumenten minder kwetsbaar maak wanneer de waarde van de woning daalt. Ook zouden de risico’s voor banken hiermee kleiner worden.

Bron: Nugeld

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Aflossingsnota

Als de hypotheek in zijn geheel wordt afgelost gaat dit vaak samen met een algeheel royement. Hierbij maakt de geldgever eerst een aflossingsnota op, waarop het bedrag staat dat moet …