Steden groeien door geboorten en immigratie

5 januari 2017

De vier grote steden groeien flink door en kregen er in 2016 veel inwoners bij, door een geboortegolf en immigratie. Dat meldt het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Amsterdam groeit het sterkst

Amsterdam groeide in de eerste elf maanden van 2016 van alle Nederlandse gemeenten het sterkst, met ruim 15.000 inwoners. Op 1 december 2016 woonden er bijna 850.000 mensen in de hoofdstad. In dezelfde periode groeiden ook de andere drie grote steden sterk. Rotterdam kreeg er ruim 8.000 inwoners bij, Den Haag en Utrecht ruim 4.000. Landelijk kwamen er in 2016 (tot 1 december) per saldo 6 mensen per duizend inwoners bij. In Amsterdam waren dat er 18 per duizend, gevolgd door Rotterdam (13), Utrecht (12) en Den Haag (9).

Geboorten en immigratie zorgen voor groei

Er werden meer baby’s geboren dan dat er mensen overleden en er vestigden zich meer immigranten dan dat er inwoners emigreerden. Daar staat tegenover dat Amsterdam, net als Den Haag en Utrecht, inwoners verloor door binnenlandse verhuizingen. Dat was ook in 2015 al het geval. In vergelijking met de periode 2008-2014 verlaten weer meer gezinnen de grote steden. Zij vestigen zich voornamelijk in de randgemeenten. Ook enkele kleinere gemeenten waar veel nieuwbouw is bijgekomen, groeiden hard. Voorbeelden hiervan zijn Blaricum, Rijswijk, Zoeterwoude, Beemster, Bloemendaal, Bunnik en Landsmeer. Ook in Noordenveld en Steenbergen nam het aantal inwoners flink toe. In deze gemeenten is een asielzoekerscentrum gevestigd en schreven zich veel asielmigranten in.

Afname inwoners

In 83 van de 390 gemeenten (21 procent) nam het aantal inwoners in 2016 af. De meeste van deze gemeenten liggen aan de randen van Nederland en voornamelijk in het noordoosten, in de provincies Groningen en Drenthe. Ook in Zuid-Limburg neemt het aantal inwoners in verscheidene gemeenten af. Het zijn vooral jongeren die wegtrekken, een proces dat de vergrijzing weer versterkt.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Cascowoning

Een cascowoning is een woning die kaal wordt opgeleverd. De verkopende partij levert een dragende constructie op en de koper zorgt zelf voor zaken als installaties, afwerking van wanden en …