Starterslening blijft

1 september 2016

Goed nieuws voor mensen die een eerste woning willen kopen, maar nét niet genoeg geld voor een hypotheek kunnen lenen: de Starterslening krijgt een vervolg. Het steuntje in de rug dat gemeenten, provincies en woningcorporaties starters op de koopwoningmarkt bieden, blijft in de basis hetzelfde. Alleen ‘onder de motorkap’ verandert een aantal kenmerken van de lening.

Meer lenen

De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. De lening overbrugt het verschil tussen de prijs van de woning en de hypotheek bij de bank. De lening is altijd een aanvulling op de eerste hypotheek.

Wijzigingen

De Starterslening blijft de lening zoals iedereen die kent: lokaal aangeboden, de eerste drie jaar maandlastenvrij, fiscaal aftrekbaar en geborgd door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), verantwoordelijk voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Om dit mogelijk te maken wordt de Combinatielening aan het ‘pakket’ toegevoegd. Uit de Combinatielening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening ‘betaald’. Zo blijft de Starterslening voldoen aan de verplichte aflossingseis.

Meer kans op eerste huis

Directeur Jan Willem van Beek van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) is blij dat de Starterslening blijft bestaan. ,,De Starterslening blijft de lening zoals iedereen die kent. De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de kans om hun eerste huis te kopen. Gemeenten kunnen nog steeds lokale voorwaarden stellen en voor starters blijft de lening de eerste drie jaar maandlastenvrij.”

Wanneer krijgt een starter de gewijzigde Starterslening?

Een Starterslening die na 31 december 2016 passeert, valt onder de gewijzigde voorwaarden. Aanvragen die na 30 september bij SVn binnenkomen, ontvangen uitsluitend een offerte met de gewijzigde voorwaarden.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Openbaar pandrecht

Bij een openbaar pandrecht komt het pandrecht tot stand door een onderhandse akte of authentieke akte plus een mededeling aan de schuldenaar. Dit in tegenstelling tot het stil pandrecht, waar …