Startershypotheek meestal gebaseerd op twee inkomens

12 augustus 2011

HOUTEN – Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat bij tweederde van de starters op de woningmarkt de hoogte van het hypotheekbedrag gebaseerd is op twee inkomens. Dit maakt dat starters gevoeliger zijn voor tegenslagen in het leven zoals werkloosheid of echtscheiding.

Ook voor tweederde van de doorstromers geldt dat de hypotheek gebaseerd is op beide inkomens. Het gemiddelde hypotheekbedrag van starters schommelt rond de €200.000,- wat ongeveer gelijk staat aan het aankoopbedrag van de woning. Acht op de tien starters kwam vanuit een huurhuis en de overige 20% kocht vanuit het ouderlijk huis.

De onderzoekers benadrukten dat de circa 66.000 starters die Nederland telt de risico’s rondom een hypotheek meer en meer proberen in te perken. Zo’n 90% van de starters spaart binnen de hypotheek en 80% sluit een overlijdensrisicoverzekering af.

Voorafgaand aan het afsluiten van een hypotheek hebben starters drie gesprekken ter oriëntatie. In deze gesprekken komen veel verschillende vragen aan bod. De helft van de starters oriënteert zich van tevoren op de risico’s van een hypotheek. Andere veel voorkomende gespreksonderwerpen zijn: de hoogte van de hypotheekrente, de hypotheekvorm, de aflossingsmogelijkheden, de hoogte van de te krijgen hypotheek en de duur van de hypotheek.

Bron: TNS Nipo

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Belastingschijven

Het inkomen wordt in box 1 over verschillende belastingschijven verdeeld, waarover ook verschillende belastingpercentages verschuldigd zijn. Het tarief in box 1 is progressief, dat wil zeggen dat de belastingdruk hoger …