Starters moeilijker aan hypotheek

11 november 2010

HOUTEN – Het zal voor starters op de woningmarkt steeds moeilijker worden om een hypotheek af te sluiten. Dit omdat de normen om in aanmerking te komen voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn aangescherpt. Één op de drie mensen met een eigen woning maakt bij het afsluiten van de hypotheek gebruik van NHG. Karel Schiffer, directeur van de NHG, geeft aan niet blij te zijn met de opgelegde maatregel. Vooral voor mensen met een laag inkomen zal het moeilijker worden om bij de banken een hypotheek te krijgen.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) berekent jaarlijks hoeveel ruimte men, financiëel gezien, heeft voor het dragen van hypotheeklasten.     
Volgend jaar zal een groot deel van de mensen een minder hoge hypotheek kunnen krijgen, dit in verband met een stijging van pensioen- en zorgpremies.

Schiffer geeft aan dat dit er waarschijnlijk toe zal leiden dat de maximaal haalbare koopprijs voor huishouden met een modaal inkomen op 141.000 komt te liggen. Nu ligt deze nog boven de 148.000 euro.

 

Bron: OverGeld.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Eigenwoningrente

Eigenwoningrente is de rente die betaald wordt over leningen (niet alleen hypotheek) die dienen voor aankoop, onderhoud of verbetering aan de woning. Hierdoor komt deze rente in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek in …