Starters dubbele voordelen op de woningmarkt

21 januari 2009

HOUTEN – Starters kunnen op de woningmarkt profiteren van de 3% verhoging van de koopsubsidie grens in 2009. Samen met de aanpassingen in de maandelijkse eigenwoningbijdrage kan de starter, met gelijkblijvende maandlasten, tot zo’n € 12.362 meer lenen. 

De grens voor de Nationale Hypotheek Garantie is blijven staan op € 265.000, maar de grens voor de maximale hypotheek met koopsubsidie is per 1 januari 2009 verhoogd met € 5.157 naar € 176.715. De maximale maandelijkse eigenwoningbijdrage is met de nieuwe koopsubsidie regeling opgetrokken naar 7,5%, waardoor starters dus nog meer kans hebben op de woningmarkt. In combinatie met de lagere VROM toetsrente en de nieuwe woonquote blijven de netto woonlasten per maand hetzelfde.

Een hypothecaire lening met koopsubsidie valt binnen de normen van de Nationale Hypotheek Garantie en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen voor een veilige lening met de laagste rente. Hierdoor is het voor starters gunstig om nu in te stappen in de woningmarkt. Doordat de prijzen van koopwoningen sinds vorig jaar zijn gaan dalen, is het voor de starter zelfs ook mogelijk om een ruimere woning aan te schaffen.

In 2001 is de eigenwoningbijdrage ingevoerd en sindsdien is het aantal starters dat koopsubsidie ontvangt elk jaar gemiddeld verdubbeld. De overheid heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld, dat tot op de dag van vandaag nooit is opgeraakt. Wanneer de populariteit van de koopsubsidie onder starters blijft stijgen, zou de verruimde regeling zeker een positieve stimulans kunnen zijn voor het herstel van de woningmarkt.

Bron: Nieuwsbank

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Dwaling

Bij dwaling is er sprake van een onjuiste voorstelling van zaken, meestal bij koopovereenkomsten. Deze onjuiste voorstelling moet zo essentieel zijn, dat zonder deze onjuiste voorstelling de overeenkomst niet was …