Schenkingsvrijstelling wérkt

11 december 2017

De Algemene Rekenkamer heeft een rapport uitgebracht over de zogenaamde schenkingsvrijstelling. Het geld wat via deze regeling wordt geschonken kostte de schatkist meer dan gedacht, maar was tegelijkertijd een groot succes.

Belastingvrij

We hebben het hier over een – vooral voor starters – interessante regeling. Ouders kunnen bijvoorbeeld hun kinderen eenmalig maximaal €100.000 belastingvrij schenken, wat zij dan weer kunnen gebruiken voor de aankoop van een huis en voor de betaling van hun hypotheek.

Permanent in de wet

Eerder werkte de overheid met tijdelijke belastingvrijstelling over een eenmalig geschonken (maximaal) bedrag, maar sinds 1 januari 2017 is het permanent in de wet opgenomen. De Rekenkamer deed onderzoek naar deze regeling en constateert dat bij ongeveer 74% van de schenkingen het geld gebruikt wordt om de hypotheek af te lossen.

104 miljoen?

De Rekenkamer kwam wel tot de conclusie dat de wet in de periode 2013-2014 veel meer heeft gekost dan was begroot. Er was namelijk 104 miljoen euro geraamd, maar omdat het destijds een tijdelijke regeling betrof, werd er massaal gebruik van gemaakt en heeft ‘t het ministerie van Financiën meer dan een miljard gekost.

Geen uitschieters meer

Omdat de schenkingsvrijstelling afgelopen jaar permanent is gemaakt, verwacht de Algemene Rekenkamer dat het ministerie niet meer dergelijke onverwachts hoge kosten gaat maken. Waarschijnlijk kunnen ze gewoon toe met de 97 miljoen euro die er nu per jaar voor is begroot.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Crediteur

Een crediteur is een schuldeiser, zoals de organisatie die jou een hypotheek verstrekt.