Risico-opslag hypotheek zonder NHG loopt terug

3 april 2019

De laatste tijd daalt de rente van een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) veel sneller dan de rente van een lening met NHG. Dit heeft alles te maken met de stijging van de huizenprijzen, waardoor de concurrentie op dure hypotheken (boven de NHG-grens) toeneemt.

Minder opslag  

Waar men een aantal jaar geleden nog 0,6% tot 0,7% meer rente betaalde over een hypotheek zonder NHG, is dit percentage inmiddels teruggelopen tot 0,5%. Het idee achter dit percentage (de rente-opslag) is dat als je leent zonder Nationale Hypotheek Garantie, je een groter risico vormt voor de geldverstrekker. Hiervoor mag je ook meer rente betalen.

Minder risico

Inmiddels stelt de risico-opslag dus niet meer zoveel voor. Als je je hypotheek twintig jaar vastzet zónder NHG, betaal je inmiddels nog maar 0,51% meer. Bij tien jaar vast is het verschil zelfs nog minder, daar ligt het percentage op 0,47%. Dit heeft te maken met de krapte op de woningmarkt, maar ook met hoe men naar een hypotheek kijkt, er kleeft steeds minder risico aan. Juist omdat de woningwaarde maar doorstijgt. Tegelijkertijd heeft het ook te maken met de  verscherpte hypotheekregels. De meeste mensen kiezen hierdoor een heel ‘veilige’ hypotheekvariant, lineair of annuïtair, waarvan de hypotheekschuld ten opzichte van de waarde van het huis snel daalt.

Meer concurrentie

Met de oververhitting van de woningmarkt, vooral in de steden, wordt de vraag naar hypotheken die vér boven de maximale NHG-grens van (dit jaar) €290.000 liggen, steeds groter. Door de toegenomen vraag naar hypotheken zonder NHG, moeten banken elkaar juist daar op rentepercentages beconcurreren. Tot voor kort was namelijk de meest gevraagde lening een hypotheek met NHG voor tien jaar vast was, nu is het juist de hypotheek zonder NHG voor twintig jaar vast.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Hypotheekregister

In het hypotheekregister van het kadaster wordt vastgelegd of er een hypotheek rust op een onroerende zaak. Iedereen kan door middel van een uitreksel informatie verkrijgen uit het register.