Rijk: 10 miljoen euro voor verduurzamen historische woningen

12 april 2017

Minister Bussemaker stelt 10 miljoen euro beschikbaar om rijksmonumentale woningen duurzamer te maken. Het geld is bedoeld om energiebesparende maatregelen te treffen tijdens de restauratie. Nu is er alleen budget beschikbaar voor de restauratie van deze monumenten.

Monumenten lastig om te verduurzamen

Het is ingewikkeld om historische woningen energiezuiniger te maken. Voor de hand liggende ingrepen zoals dubbelglas of isolatie zijn vaak geen optie. Monumenten hebben vaak een eigen, creatieve aanpak nodig. Uit ervaring blijkt dat een restauratie het beste moment is om energiebesparende maatregelen in monumenten aan te brengen. Dan ligt het dak eraf, wordt de fundering blootgelegd of zijn de muren gestript. ‘Met deze investering maken we het voor bezitters van monumentale woningen ook aantrekkelijk om energie te besparen en zodoende het klimaat te ontzien. Restauratie van een monument draagt dan niet alleen bij aan behoud van het erfgoed maar ook aan behoud van de leefbaarheid van ons land’, aldus minister Bussemaker.

Lening met lage rente

De regeling wordt ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds. Jaarlijks is circa 30 miljoen euro beschikbaar voor bezitters van monumentale woningen. Daar komt nu eenmalig 10 miljoen euro bij voor energiebesparing. Monumentenbezitters kunnen uit het fonds een lening met lage rente krijgen, waarvan de opbrengsten weer terugvloeien in het fonds. Vanaf 1 juni kunnen eigenaren van woonhuizen één gecombineerde lening aanvragen voor de restauratie en de energiebesparende maatregelen.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Oorspronkelijke hoofdsom

De oorspronkelijke hoofdsom is het bedrag dat bij het aangaan van een hypotheek is verstrekt. Men spreekt over een oorspronkelijke hoofdsom omdat de schuld in de loop der jaren kan …