Regels voor hypotheekverstrekking worden aangescherpt

22 april 2009

HOUTEN – De regels voor hypotheekverstrekking worden aangescherpt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hierdoor dreigt de woningmarkt nog verder in de problemen te raken.

Aan de zogenoemde tophypotheek, waarbij de huizenkoper meer dan de waarde van de woning leent, wordt een einde gemaakt door de AFM. Bij de presentatie van zijn jaarverslag maakte AFM-voorzitter Hans Hoogervorst dit bekend. De AFM wil een maximum van 100 procent van de woningwaarde instellen. Hierdoor kunnen huizenkopers de aankoopkosten, zoals de overdrachtsbelasting en notariskosten, niet meer mee financieren.

De AFM wil ook het aantal gevallen waarin de norm van 4,5 keer het jaarinkomen wordt overschreden terugdringen. Geldverstrekkers kunnen in bijzondere gevallen van deze norm afwijken. Dit doen zij nu in 20 procent van de gevallen. “Wij gaan dat sterk aanscherpen”, aldus Hoogervorst.

Dit houdt in dat huizenkopers alleen nog meer dan 4,5 keer het inkomen mogen lenen wanneer zij kunnen aantonen dat hun inkomen hoger zal worden op korte termijn. Er is een werkgeversverklaring nodig om aan te tonen dat het loon ook daadwerkelijk zal stijgen.

De nieuwe regels moeten al gauw ingaan. Hoogervorst noemde een termijn van een maand. De toestand op de huizenmarkt is echter wel een puntje waar Hoogervorst rekening mee wilt houden. “Je wilt de huizenmarkt ook weer niet een zetje in de verkeerde richting geven”, zei de voorzitter. Banken die zich niet aan de nieuwe regels houden kunnen boetes verwachten, waarschuwde Hoogervorst.

De aankondiging van de AFM heeft voor veel verontrusting gezorgd. De “doodsteek voor de woningmarkt”, noemt de Vereniging Eigen Huis het. Directeur van De Hypothekers Associatie Bas Millenaar spreekt van een “doodsteek voor de startersmarkt.” Startende huizenkopers moeten dan eigen geld inbrengen om de kosten van hun aankoop te kunnen betalen. “Dat is vaak niet mogelijk.”

De Rabobank is ook kritisch. De consument moet straks de overdrachtsbelasting – wat 6 procent van de koopsom van het nieuwe huis bedraagt – en de notariskosten met eigen geld betalen, omdat deze kosten niet meer in de hypotheek meegefinancierd kunnen worden. Hierdoor zullen veel mensen bijvoorbeeld een persoonlijke lening afsluiten en belastingaftrek mislopen. “Starters en doorstromers zullen dus duurder uit zijn”, zegt Martijn de Jong-Tennekes van de Rabobank. “Je kunt je afvragen wat de AFM beoogt met deze maatregel. Bij minder dan één procent van alle huizenverkopen gaat het om een gedwongen verkoop. En de mensen komen dan niet in de problemen door een tophypotheek, maar door incidenten als echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.”

Bron: De Pers

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

VINEX-locaties

Vinex-locaties zijn uitbreidingsgebieden aan de rand van de grote steden die worden genoemd in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra. Deze bouwlocaties zijn uitbreidingsgebieden die meestal gelegen zijn op de …