Regeerakkoord: maatregelen voor de woningmarkt

1 november 2012

HOUTEN – Het maandag gepresenteerde regeerakkoord van de VVD en de PvdA bevat maatregelen met ingrijpende gevolgen voor huizenbezitters. Dit alles om, zoals de leiders van beide partijen veelvuldig noemden, ‘sterker uit de crisis te komen’.

De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt voor alle hypotheken, dus ook bestaande gevallen. Met ingang van 2014 zal de maximale aftrek jaarlijks met een half procent omlaag gaan. Nu nog ligt de maximale aftrek op 52%, maar dit percentage zal in 28 jaar tijd dalen naar de hoogte van de derde belastingschijf. Hierdoor zullen huishoudens met een inkomen in de hoogste belastingschijf minder renteaftrek ontvangen, hetzelfde zal geleden voor veel middeninkomens.

Eerder al werd in het Lenteakkoord vastgelegd dat consumenten die na 1 januari 2013 een hypotheek afsluiten, alleen nog in aanmerking komen voor de hypotheekrenteaftrek wanneer zij hun schuld annuïtair aflossen. Deze maatregel, waarbij bestaande hypotheken worden ontzien, zal eveneens van kracht blijven. De bovengenoemde nieuwe maatregelen maken dat nu ook de mensen die voor 2013 een hypotheek afsloten geraakt worden.
De overdrachtsbelasting zal gehandhaafd blijven op 2% van de koopsom. Eerdere geruchten dat hier verandering zou komen bleken niet in het regeerakkoord voor te komen.

De huurprijzen zijn eveneens een thema in het regeerakkoord. Verhuurders mogen voortaan bovenop het inflatiepercentage de huurprijs bij inkomens tot €33.000,- met nog eens 1,5% verhogen. Bij inkomen tussen de €33.000,- en €43.000,- met 2,5% en bij inkomens boven de €43.000,- kan de huur bovenop de inflatie met 6,5% worden verhoogd. Bovendien is er voor huishoudens met een inkomen van meer dan €43.000,- geen bovengrens meer voor de huur van een sociale huurwoning.

Hoe denkt u over deze plannen? Gaat dit regeerakkoord de woningmarkt ‘sterker uit de crisis’ helpen? Laat uw mening klinken in een reactie op dit artikel.

 

Bron: Telegraaf.nl

 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Pandhouder

De pandhouder is de crediteur.