Recordaantal woningen gebouwd in 2009, vooruitzichten minder positief

23 maart 2010

Houten – In het jaar 2009 zijn bijna 83.000 woningen opgeleverd. Dat is een stijging van ruim 5% ten opzichte van een jaar eerder. Bovendien is deze 83.000 een recordaantal wat sinds 1998 niet meer bereikt is. De vooruitzichten zijn echter minder goed. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag bekend.

De voorraad woningen in Nederland is in 2009 dus weer gestaag toegenomen, dankzij het recordaantal opleveringen. De woningvoorraad is afgelopen jaar met bijna 71.000 gestegen, tot bijna 7,2 miljoen woningen.

De vooruitzichten voor de woningbouw zijn echter minder goed. Er worden steeds minder vergunningen verleent voor de bouw van koopwoningen. Reeds bestaande bouwprojecten worden afgebouwd, maar de voorraad nog af te bouwen krimpt.

Dat het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen behoorlijk is afgenomen blijkt ook uit de jaarcijfers van het CBS over 2009. Dit aantal daalde afgelopen jaar met bijna 17%, tot bijna 73.000. Deze daling werd vooral veroorzaakt door een grote afname van het aantal vergunningen voor koopwoningen. Deze daling werd voor een klein deel opgevangen door een stijging van het aantal verleende vergunningen voor huurwoningen.

Gedurende het jaar 2009 is de hoeveelheid nog af te bouwen woningen met ruim 7% gedaald tot bijna 172.000 woningen in het vierde kwartaal.

Bron: CBS

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Rentevastperiode

De hypotheekrente wordt bij het afsluiten van de hypotheek voor een bepaalde periode overeengekomen (bijvoorbeeld 5 of 10 jaar). Na deze rentevaste periode wordt de rente op de renteherzieningsdatum aangepast …