Recordaantal verhuizingen

6 juni 2017

Recent publiceerde het Centraal Bureau voor Statistiek verrassende cijfers over de woningmarkt: het aantal mensen dat in 2016 verhuisde is in 40 jaar niet meer zo hoog geweest. Toch is er ook een groep mensen dat juist veel minder verhuist dan voorgaande jaren.

1,8 miljoen verhuizingen

Vorig jaar wisselden bijna 1,8 miljoen mensen van woning, een recordaantal. Ter vergelijking: in 2013 waren dit er 318 duizend minder. Vanaf medio 2013 is de huizenmarkt weer voorzichtig op gang gekomen na de crisis in 2008. Heel duidelijk is dit dus ook af te lezen in het aantal mensen dat verhuist.

Vooral tussen gemeenten

Het CBS maakt onderscheid tussen verhuizingen die tussen gemeenten plaatsvinden en verhuizingen die binnen de gemeenten zich voordoen. Opvallend is dat de stijging van verhuizingen vooral die eerste groep betreft. In de hele vorige eeuw is er niet zoveel verhuisd tussen gemeenten. Zelfs, zo berekent het CBS, als je de recent gevestigde Syrische asielzoekers in mindering zou brengen.

Invloed van studiefinancieringsstelsel

De verhuizingen van vooral twintigers en dertigers steeg de afgelopen jaren, en dan vooral (jonge) gezinnen verhuisden veel. Het laatste jaar is er met name een flinke stijging in verhuizingen te zien in de groep 40- tot 65-jarigen. Een groep die flink achterblijft met verhuizen op de andere leeftijdsgroepen, zijn de 17- tot 22-jarigen. Vanaf 2015 is er een behoorlijke daling ingezet, die waarschijnlijk alles te maken heeft met de invoering van het nieuwe studiefinancieringsstelsel. Doordat de basisbeurs is vervangen door een lening, verkiezen veel jongeren een plekje in het ouderlijk huis boven een prijzige kamer in die mooie studentenstad.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Fiscaal voordeel

Fiscaal voordeel is het bedrag dat je minder aan loonbelasting/inkomstenbelasting en sociale premies hoeft te betalen in verband met onder andere hypotheekrenteaftrek.