Klik hier om WhatsApp te openen

Recordaantal hypotheken afgesloten in roerig 2021

7 januari 2022

Het Hypotheken Data Netwerk (HDN) heeft nooit eerder zoveel hypotheekaanvragen geregistreerd als afgelopen jaar, maar liefst 562.655. Dit kwam vooral door de toename van het aantal bij- en oversluitingen. Het aantal hypotheekaanvragen voor het kopen van een woning nam juist flink af. Voor het eerst sinds HDN het meet, is de niet-kopersmarkt groter dan de kopersmarkt.

Toename vs. afname

Er waren afgelopen jaar 297.192 aanvragen voor het oversluiten van een hypotheek of het afsluiten van een tweede hypotheek (voor bijvoorbeeld het verbouwen van de eigen woning). Dit is een stijging van 28,3% ten opzichte van 2020. In vergelijking daarmee waren er ‘maar’ 265.463 hypotheekaanvragen voor de koop van een woning, een daling van 12,6% ten opzichte van het jaar ervoor.

Moeilijk jaar voor starter

Het totaal aantal hypotheekaanvragen lag dus nog nooit zo hoog, het steeg zo’n 5,1% ten opzichte van 2020. Toch is het vooral voor starters op de woningmarkt een moeilijk jaar geweest. De gemiddelde woningwaarde steeg met 16,2% naar €448.357,-, wat maakte dat er zo’n kwart minder hypotheekaanvragen van jonge starters binnenkwamen. Daarnaast halveerde het aantal doorstromers met een NHG-hypotheek.

Eigen geld steeds belangrijker

De groep die eigen geld meebracht steeg aanzienlijk, alleen zo lijkt het nog mogelijk om je (droom)huis te kopen. Van de starters die afgelopen jaar een hypotheek afsloten, bracht 29% een bedrag van €50.000,- aan eigen geld mee. In 2020 was dit percentage nog maar 8%.

Krimp woningmarkt

Overal in Nederland is de krimp van de woningmarkt merkbaar. In 2020 waren er nog grote regionale verschillen, in het ene gebied werden er juist meer woningen verkocht, in het andere gebied veel minder. De afname was in 2021 bijna overal ongeveer gelijk. Wel is het opvallend dat in bepaalde gebieden buiten de Randstad, zoals Drenthe en Friesland veel meer werd over- en bijgesloten.

Auteur: Francis Boer

Waarmee kunnen we je helpen?