Rabobank verhoogt aandeel in Hypotheekmarkt

30 augustus 2007

UTRECHT – In de eerste helft van 2007 heeft de Rabobank (inclusief Obvion) het marktaandeel in hypotheken stevig uitgebreid, zo is te lezen op de website van de bank.

Het marktaandeel van de Rabobank is met 3,5 procent gestegen tot 29 procent in vergelijking met begin dit jaar. Het aantal aan een hypotheek gebonden beleggingspolissen is met 71% gedaald, zo meldt Rabobank, dat daarentegen 46% meer spaarverzekeringen verkocht.

De groei is te verklaren doordat vele tienduizenden klanten van ABN Amro zijn overgestapt naar de Rabobank. Ook zakelijke klanten hebben een deel van hun geld overgeheveld. Hun aantal groeit nog dagelijks.

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Nominale rente

Nominale rente is de feitelijke marktrente, die wordt gevormd door de reële rente en het verdisconteerde inflatiepercentage. Dit is het rentepercentage dat door de geldverstrekker in de hypotheekofferte wordt genoemd.