Protesteren tegen woningnood

12 augustus 2021

Nederland heeft een tekort van 315.000 woningen. Studenten moeten noodgedwongen weer bij hun ouders wonen, huurders betalen bizarre prijzen en starters zoeken tevergeefs naar een betaalbaar koophuis. Een grote coalitie van politieke partijen en belangenverenigingen eist verandering, ze hebben zich verenigd in Het Woonprotest.

Actiegroepen & politieke partijen

Maar liefst 54 organisaties hebben zich aangesloten bij het samenwerkingsverband. Onder andere woonactiegroepen, zoals de Woonbond, maar ook bewoners- en huurdersplatforms uit grote steden. Natuurlijk is vakbond FNV van de partij, net als diverse politieke partijen GroenLinks, PvdA, Bij1, SP en de Haagse Stadspartij.

Aanpak wachtlijsten

Er zijn onder andere protesten gepland in Amsterdam en Rotterdam, met als hoofddoel: zorgen dat de overheid garandeert dat er voldoende betaalbare huisvesting is. Meer specifiek: er moet wat gedaan worden aan de lange wachtlijsten bij sociale huurwoningen, de hoge (huur)prijzen in de vrije sector en op de koopmarkt. Het aantal zwervers in grote steden neemt toe, de urgentie is volgens Het Woonprotest hoog.

Wat moet er dan precies “gedaan worden” volgens het samenwerkingsverband? Den Haag, maar vooral ook de gemeenten moeten huisjesmelkers aanpakken door bijvoorbeeld in bepaalde wijken particuliere verhuur te verbieden. Ook kan door regelgeving de stijgende huur- en huizenprijzen aan banden worden gelegd.

Kraken

Vooral moet het verkopen van sociale huurwoningen stoppen, daarvoor is er een te groot tekort in die sector, meent Het Woonprotest. Daarnaast willen ze dat kraken, zoals vroeger, niet meer strafbaar is. Het is, zo zeggen ze zelf: “onderdeel van het fundamentele woonrecht!”

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Regresrecht

Het regresrecht is het recht om terug te vorderen wat iemand voor een ander betaald heeft, bijvoorbeeld voor een hoofdelijke medeschuldenaar.