Problemen en oplossingen rond de aflossingsvrije hypotheek

23 mei 2018

Tot 2013 was ‘ie verkrijgbaar mét renteaftrek, de aflossingsvrije hypotheek. De laatste tijd is deze hypotheekvorm veel in het nieuws, omdat er fikse problemen worden voorspeld in de toekomst van mensen met een dergelijke lening. Maar klopt dat wel? En wat zijn dan handige manieren om deze problemen te voorkomen?

Aflossingsvrij is niet aflossingsvrij

Het grootste probleem is misschien wel de term ‘aflossingsvrij’. Ten onrechte wordt gesuggereerd dat je nooit iets hoeft af te lossen en dat je dus na een looptijd van dertig jaar automatisch schuldenvrij bent. Dat is natuurlijk niet waar. De hypotheek loopt namelijk dertig jaar door, dan kan de bank ervoor kiezen om de restschuld in één keer op te eisen, of om te herfinancieren. Vaak is er van het laatste geen sprake, omdat de consument meestal niet meer kapitaalkrachtig genoeg is om de verlenging te betalen.

Dertig jaar vast, en dan?

Dit komt mede omdat veel mensen dertig jaar later minder kapitaalkrachtig zijn, omdat ze al (bijna) met pensioen zijn waardoor hun inkomen niet meer past bij de relatief hoge hypotheek. Dan is zelfs de overwaarde van een huis niet meer toereikend voor verlenging van dezelfde lening.  Daarnaast is de  hypotheekrente sinds 2001 nog maar voor maximaal dertig jaar aftrekbaar, wat betekent dat de hypotheeklasten na dertig jaar aflossingsvrije hypotheek behoorlijk kunnen stijgen. Ook verloopt na een afgesproken termijn, vaak ‘dertig jaar vast’ ook de lage hypotheekrente, en wordt vervangen door een hoger rentetarief.

Flexibel aflossen

Wat ‘aflossingsvrij’ in de meeste gevallen betekent, is dat je als consument zelf helemaal kunt bepalen wanneer en hoe je aflost. Het is dus eigenlijk een hypotheek met maximale aflossingsvrijheid. Vereniging Eigen Huis deed recent onderzoek naar het aflosgedrag van 1.200 mensen met een aflossingsvrije hypotheek. Wat blijkt? 53% heeft eigenhandig zijn hypotheeklasten verlaagd door (tijdig) delen af te lossen, 47% heeft dat (nog) niet gedaan.

Mogelijke oplossingen

Consumenten met een aflossingsvrije hypotheek worden van verschillende kanten aangespoord om in actie te komen en niet af te wachten tot hun termijn van dertig jaar vast afloopt. De drie meest besproken opties om problemen te voorkomen zijn dan:

  • Sluit je hypotheek over met hulp van een hypotheekadviseur, kies een andere hypotheekvorm (nu je nog niet met pensioen bent) en profiteer van het voordeel van een scherpere rente.
  • Los op tijd een zo groot mogelijk deel van je hypotheek af, dan zijn de mogelijkheden om een vervolglening af te sluiten over je restschuld groter.
  • De meest rigoureuze oplossing: verkoop je huis en ga kleiner wonen, afhankelijk van de overwaarde van je huis en de maximale hypotheek die je af kan sluiten.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Oververzekering

Als het verzekerd bedrag hoger is dan de werkelijke waarde van het goed, ben je onverzekerd. Dit betekent vaak dat je teveel premie betaalt, want je krijgt nooit meer dan …