President DNB voorstander van versobering hypotheekrenteaftrek

7 januari 2015

HOUTEN – Vanaf 2017 moet een volgend kabinet aan de slag gaan met verdere versobering van de hypotheekrenteaftrek. Dit vindt Klaas Knot, president van De Nederlansche Bank. 

"Er zijn goede stappen gezet door het kabinet. Maar ik denk dat het nog niet genoeg is", aldus Knot in een interview met de Volkskrant.

Het huidige kabinet verlaagt met ingang van dit jaar het aftrektarief stapsgewijs van 52% naar 38%. Om te beginnen daalt het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken in 2015 van 51,5% naar 51%.

"Er moet vervolgbeleid bij een nieuw kabinet komen na 2017. Mijn persoonlijke mening is dat de hypotheekrenteaftrek dan verder kan worden versoberd" laat Knot weten.

Als mogelijke optie noemt hij het onderbrengen van de hypotheekrente in box 3 (sparen & beleggen) in plaats van de huidige box 1 (werk & woning). Gemaakte kosten die in box 3 thuishoren, zoals betaalde rente, mogen niet worden afgetrokken van de belasting. "Zo ga je een huis meer als regulier vermogensbestanddeel beschouwen", bemerkt Knot.

Bron: Nu.nl 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Splitlevel woning

Een splitlevel woning is een woning waarbij de vloeren een halve verdiepingshoogte ten opzichte van elkaar verspringen.