President DNB bezorgd over instabiele woningmarkt

6 november 2018

Op De Nederlandse Economendag, die jaarlijks wordt gehouden op het DNB-hoofdkantoor in Amsterdam, sprak president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank zijn zorgen uit over het onstuimige karakter van onze economie, en dan vooral van de woningmarkt. Hoe kan de onstuimigheid worden getemperd? Knot heeft wel een idee…

Pieken en dalen

Het probleem dat de president van De Nederlandse Bank schetst is herkenbaar: de pieken in onze economie zijn erg hoog, maar de dalen ook erg diep vergeleken met andere landen. Dit zorgt ervoor dat Nederlandse huishoudens aan de ene kant veel uitgeven (als hun woning in waarde stijgt), maar juist ook heel zuinig aan doen als diezelfde waarde daalt. De woningwaarde heeft dus een grote impact op de economie.

Koper fiscaal beter af

Wat kan er worden gedaan aan de grote pieken en dalen van de Nederlandse woningmarkt? Knot is ervan overtuigd dat sowieso de woningbezitter niet meer mag worden ‘voorgetrokken’ op de huurder. Dit betekent een verdere beperking van de fiscale voordelen van een huiseigenaar. Zo is het goed dat bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd en dat het inmiddels de norm is om af te lossen. Toch zijn we er nog lang niet, meent Knot, de woningkoper is namelijk fiscaal nog steeds beter af dan de huurder.

Vraag- en aanbodkant

Het voornoemde zou een oplossing kunnen zijn aan de ‘vraagkant’. Maar wat zou er kunnen worden gedaan aan de ‘aanbodkant’ om de pieken en dalen op de woningmarkt meer af te vlakken? Knot ziet een terugkerend fenomeen: als de prijzen stijgen worden er te weinig nieuwe huizen gebouwd, waar vooral de starter last van heeft. Er moeten dus simpelweg meer nieuwe woningen worden gebouwd, juist om de oplopende prijzen te drukken. De (plaatselijke) overheid kan hierin bijdragen door niet al te strenge regels voor ruimtelijke ordening te hanteren.

Samengevat ziet president Knot twee oplossingen voor de instabiliteit op de woningmarkt: zorg dat de hypotheeknormen strenger worden (én blijven) en zorg er als overheid voor dat er genoeg gebouwd wordt, dan maar onder iets minder strenge bouwreglementen.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Onroerende zaak

Onder onroerende zaak wordt verstaan de grond of een zaak die duurzaam verenigd is met de grond. Het begrip vastgoed wordt hiervoor ook wel gebruikt, maar heeft anders dan onroerende …