Premie NHG omlaag?

Premie NHG omlaag?
11 juni 2018

Recent presenteerde het Waarborgfonds Eigen Woning, de organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie, hun jaarverslag. Het aantal verliesdeclaraties daalt, het verzekeringsrisico neemt af en het premie-inkomen neemt snel toe. Vereniging Eigen Huis vindt het hoog tijd voor een verlaging van de premie.

Minder verliesdeclaraties

De stijging van de huizenprijzen hebben eraan bijgedragen dat het aantal verliesdeclaraties daalt. Als je als woningeigenaar (met een hypotheek met NHG) je huis noodgedwongen met verlies moet verkopen, neemt het Waarborgfonds Eigen Woning de restschuld op zich. In 2017 ontving het fonds 2169 verliesdeclaraties, zo’n 40% minder dan in 2016. Niet alle verzoeken werden gehonoreerd, maar in 1940 gevallen wél, wat in totaal ruim 48 miljoen kostte.

Fiks toegenomen vermogen

Doordat er zoveel minder verliesdeclaraties waren, maar de premie op een percentage van 1% van de hypotheeksom bleef staan, nam het vermogen van het fonds toe met €134 miljoen tot €1,1 miljard. Sinds 2008 is het weerstandsvermogen van het waarborgfonds verdrievoudigd. In tien jaar tijd is de zogenaamde kapitaalratio (maatstaf die aangeeft in hoeverre het fonds in staat is declaraties op te vangen) nog nooit zo gunstig geweest.

Niet meegefinancierd

Deze gunstige cijfers brengt de Vereniging Eigen Huis tot de (terechte) vraag: kan de premie van de NHG niet wat omlaag? Huizenkopers moeten 1% van de hypotheeksom voor de garantie betalen, een procent die niet kan worden meegefinancierd in de hypotheek. Zo komt het dat veel starters ervoor kiezen om geen lening met Nationale Hypotheek Garantie af te sluiten, omdat ze het gewoonweg niet kunnen betalen.

Voor de wind

De premie bedroeg eerder een veel kleiner percentage van de hypotheek. Zo betaalde je als huizenkoper in 2006 nog maar 0,28% van je hypotheeksom voor NHG, en in 2008 0,45%. Wellicht is het niet mogelijk om terug te keren naar deze tarieven, maar minder dan 1% moet lukken nu het ’t Waarborgfonds Eigen Woning zo voor de wind gaat.

Blijf op de hoogte van de laatste rentewijzigingen

Meld u aan voor onze rentealerts.

Meer nieuws

Helft van huiseigenaren wil verbouwen

De helft van alle huiseigenaren denkt erover om binnenkort te verbouwen. Onder de starters overweegt zelfs 70% een verbouwing van hun eerste koopwoning. Dit blijkt uit een recent onderzoek onder … lees meer

CPB voorziet dalende huizenprijzen

Als de kredietcrisis op de financiële markten doorzet, kunnen de huizenprijzen in Nederland volgend jaar met liefst 4,4% dalen. Dat is vooral het gevolg van de hogere rente die huizenkopers … lees meer

VINEX-locatie in Randstad populair

Nederland telt sinds 21 maart 17 miljoen inwoners. In vijftien jaar tijd is het aantal inwoners met een miljoen gestegen. Vooral in de Randstad kwamen er inwoners bij. Daarbij is … lees meer

Hoeksche Waard stunt met startersleningen

In de Hoeksche Waard maken de laatste drie dorpen vandaag ook een begin met de zogenaamde startersleningen. De gemeenten Numansdorp, Klaaswaal en Strijen stellen enkele tienduizenden euro’s beschikbaar voor jonge … lees meer

Groot deel gemeenten gaat door met starterslening
Huizenkoper vertrouwt het niet meer

HOUTEN – Uit onderzoek van de postbank blijkt dat het vertrouwen van huizenkopers is gedaald in het tweede kwartaal van 2008. De stijgende hypotheekrentes en de verwachte daling van het … lees meer

Over hypotheken

Appartementsrecht

Het appartementsrecht is een mede-eigendomsrecht op het volledige flatgebouw en de daarbij behorende grond. Verder houdt het recht een exclusief gebruiksrecht op een bepaald deel van het gebouw: het appartement. Door …