Premie NHG omlaag?

11 juni 2018

Recent presenteerde het Waarborgfonds Eigen Woning, de organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie, hun jaarverslag. Het aantal verliesdeclaraties daalt, het verzekeringsrisico neemt af en het premie-inkomen neemt snel toe. Vereniging Eigen Huis vindt het hoog tijd voor een verlaging van de premie.

Minder verliesdeclaraties

De stijging van de huizenprijzen hebben eraan bijgedragen dat het aantal verliesdeclaraties daalt. Als je als woningeigenaar (met een hypotheek met NHG) je huis noodgedwongen met verlies moet verkopen, neemt het Waarborgfonds Eigen Woning de restschuld op zich. In 2017 ontving het fonds 2169 verliesdeclaraties, zo’n 40% minder dan in 2016. Niet alle verzoeken werden gehonoreerd, maar in 1940 gevallen wél, wat in totaal ruim 48 miljoen kostte.

Fiks toegenomen vermogen

Doordat er zoveel minder verliesdeclaraties waren, maar de premie op een percentage van 1% van de hypotheeksom bleef staan, nam het vermogen van het fonds toe met €134 miljoen tot €1,1 miljard. Sinds 2008 is het weerstandsvermogen van het waarborgfonds verdrievoudigd. In tien jaar tijd is de zogenaamde kapitaalratio (maatstaf die aangeeft in hoeverre het fonds in staat is declaraties op te vangen) nog nooit zo gunstig geweest.

Niet meegefinancierd

Deze gunstige cijfers brengt de Vereniging Eigen Huis tot de (terechte) vraag: kan de premie van de NHG niet wat omlaag? Huizenkopers moeten 1% van de hypotheeksom voor de garantie betalen, een procent die niet kan worden meegefinancierd in de hypotheek. Zo komt het dat veel starters ervoor kiezen om geen lening met Nationale Hypotheek Garantie af te sluiten, omdat ze het gewoonweg niet kunnen betalen.

Voor de wind

De premie bedroeg eerder een veel kleiner percentage van de hypotheek. Zo betaalde je als huizenkoper in 2006 nog maar 0,28% van je hypotheeksom voor NHG, en in 2008 0,45%. Wellicht is het niet mogelijk om terug te keren naar deze tarieven, maar minder dan 1% moet lukken nu het ’t Waarborgfonds Eigen Woning zo voor de wind gaat.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Vooraftrek van belasting

Hypotheekrente mag door een eigenwoningbezitter worden opgevoerd als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. In de meeste gevallen is het mogelijk de belastingaftrek vooraf te verrekenen (vooraftrek van belasting) met de loonbelasting. …