Politiek bemoeit zich met bouwleges

3 augustus 2007

DEN HAAG – Naar aanleiding van de uitslagen van de onderzoeken die door de Vereniging Eigen Huis zijn gepubliceerd 2 augustus jl. heeft de politiek zich in het spel gemengd.

De Tweede Kamer heeft de buik vol van de enorme prijsverschillen tussen gemeenten voor bouwleges. De VVD wil zelfs een wet om gemeenten te dwingen uniforme tarieven te hanteren.

De tumult rond de verschillen in bouwleges begon na een publicatie van Vereniging Eigen Huis eerder deze week. Deze publicatie behelst een onderzoek naar de prijzen van bouwvergunningen in verschillende gemeenten. Hieruit bleek onder andere dat de lege voor een dakkapel in Rotterdam € 411,30 kost terwijl een inwoner van Leiden slechts € 33,35 kwijt is.

Vereniging Eigen Huis pleit, zo is te lezen op de website, al jaren voor een eenduidige, transparante berekeningswijze voor bouwleges. Politiek Den Haag lijkt zich echter aan deze boodschap te ontrekken. De PvdA geeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten nog een jaar om in te grijpen. VVD-Kamerlid Charlie Aptroot rept van "pure diefstal" en eist een wet om de gemeenten aan banden te leggen. Regeringspartij CDA vindt dat gemeenten duidelijk moeten maken hoe de leges zijn opgebouwd. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt niets te kunnen doen aan de wildgroei in tarieven die al jaren aan de gang is.

Een goed moment om de leges af te schaffen, is volgens ondernemerskoepel Bouwend Nederland 2009, als de omgevingsvergunning wordt ingevoerd.

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Uitvaartverzekering

De uitvaartverzekering kent twee hoofdvormen. Bij de eerste vorm keert de verzekering geld uit bij overlijden waarmee de kosten betaald kunnen worden. Bij de andere vorm wordt de begrafenis of …