Per ongeluk een hypotheek, ondanks negatieve BKR-registratie

20 februari 2019

Een bijzondere zaak kwam recent voor bij het Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Adviseur A* kreeg namelijk de  hypotheek van een echtpaar niet rond, omdat ze een negatieve BKR-registratie hadden. Adviseur B (van een ander bureau) lukte het wél, waarop de klant adviseur A niet wilde betalen voor z’n diensten. Mag dit volgens het klachteninstituut?

Vier keer afgewezen

Het echtpaar stond op het punt een woning te kopen – het bod was zelfs al geaccepteerd – toen ze zich meldden bij Adviseur A uit Twello.  Binnen de tijd van het financieringsvoorbehoud doet de adviseur aanvragen bij vier achtereenvolgens vier verschillende geldverstrekkers, die allemaal niet slagen. Dit is voornamelijk te wijten aan de negatieve BKR-registratie van de klant.

Niet bij de ING, of toch wel?

De laatste aanvraag doet Adviseur A bij de ING, maar ook daar krijgt hij het niet voor elkaar een hypotheek voor de klant af te sluiten. Die gaan daarop in zee met Adviseur B, die óók een aanvraag doet bij de ING en wél een offerte van de bank krijgt. De hypotheek wordt geregeld en het huis overgedragen. Als Adviseur A de rekening stuurt voor zijn geleverde diensten, weigert de klant te betalen.

Door naar het Kifid

Er moet een incassobureau en een deurwaarder aan te pas komen voordat de rechter zich ermee bemoeit en bepaalt dat de consument alsnog het gestelde bedrag moet betalen aan Adviseur A, plus nog ongeveer eenzelfde bedrag aan proceskosten. De klant besluit het bedrag te betalen, maar de zaak voort te zetten bij het Kifid. Deze geschillencommissie besluit de klant in het ongelijk te stellen en de uitspraak van de rechter te volgen.

Inspanningsverbintenis

Waarom heeft het Kifid dit besluit genomen? Voornamelijk omdat de klant met Adviseur A een overeenkomst heeft gesloten zonder resultaatverplichting, maar juist met een inspanningsverbintenis. Adviseur A heeft zich genoeg ingespannen om de hypotheek af te kunnen sluiten, maar door een interne fout bij de ING is Adviseur B er wel in geslaagd er een lening af te sluiten.

Onvolledige check

De negatieve BKR-registratie van de klant was namelijk terug te voeren op een eerdere hypotheek van de klant (die ze nu juist bij de ING hadden), waar ze een betalingsachterstand hadden opgelopen. Bij de aanvraag door Adviseur B is deze historie (en BKR-registratie) niet goed gecheckt, waardoor de klant dus ‘per ongeluk’ wel een hypotheek kreeg.

Belangrijke details

Consument zowel als Adviseur A waren bij aanvang van het traject niet op de hoogte van de negatieve BKR-registratie, waardoor de adviseur niet valt te verwijten dat hij beloftes deed die hij niet gemakkelijk kon waarmaken. Wat we hiervan kunnen leren? Om zo vroeg mogelijk in het traject belangrijke details boven tafel te krijgen die van invloed kunnen zijn op het succesvol verlopen van de aanvraag.

* We onderscheiden voor de duidelijkheid even Adviseur A en Adviseur B, hun identiteit en het adviesbureau waar ze werkzaam zijn is ons niet bekend.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Loonbelasting

Dit is de belasting die een werkgever of een verzekeraar inhoudt op looninkomsten of lijfrente-uitkeringen. Loonbelasting wordt geheven over het belastbaar loon. Voor sommigen is de loonbelasting tevens de eindheffing …